Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
Střední škola
Základní škola
Mateřská škola
Internát a školní družina
Speciálně pedagogické centrum
Školní jídelna