Harmonogram uvolňování škol a školských zařízení Kamenomlýnská 2
 1. Od 4.5.2020 (pondělí) je již v provozu školní jídelna.
 2. Od 5.5.2020 (úterý) je již v provozu Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené.
 3. Od 11.5.2020 (pondělí) nastupují do školy žáci závěrečných ročníků střední školy dle náhradního rozvrhu. Konkrétně třídy označené: OA4, S4, MU3, P3.
 4. 11.5. 2020 (pondělí) nastupují do školy žáci 9. tříd ZŠ, konkrétně třída označená 9.A., kde se žáci budou připravovat na přijímací zkoušku na střední školu. Žáci zařazení do třídy označené 9.B., kteří se nepřipravují na přijímací zkoušku, pokračují dál ve vzdělávání na dálku. Vysvětlení zde (Otevře se v novém okně)
 5. Od 11.5. 2020 (pondělí) je obnoven provoz internátu na SŠ pro mimobrněnské žáky s možností nástupu 10.5. 2020 večer.
 6. Od 11.5. 2020 (pondělí) je obnoveno odpolední zájmové vzdělávání pro žáky, kteří navštěvují osobně školu.
 7. 18.5. 2020 (pondělí) je ukončeno přerušení provozu mateřské školy.
 8. Od. 1.6.2020 (pondělí) nastupují do školy již všichni žáci 1. stupně ZŠ dle náhradního rozvrhu.
 9. Od 1.6.2020 (pondělí) nastupjí do školy žáci 1. - 10. stupně ZŠS dle náhradního rozvrhu.
 10. Od 1.6. 2020 (pondělí) nastupují do školy žáci střední školy, kteří mají v ŠVP odborný výcvik. Jedná se o třídy označené: PR1, PR2, P1, P2A, P2B, MU1, MU2, M2, M3.  Výuka bude probíhat dle náhradního rozvrhu a bude se vyučovat jen odborný výcvik.
 11. Od. 8.6.2020 (pondělí)  nastupují do školy žáci střední školy, a to konkrétně třídy označené: S1, S2, OA1, OA3. Výuka bude probíhat dle náhradního rozvrhu.
 12. Od 8.6.2020 (pondělí) nastupují do školy žáci 2. stupně ZŠ, konkrétně ze tříd označených: 6.A+B+C, 7.A+B, 8.A, 9.A+B. Žákům je nabídnutá možnost konzultace ve škole. Rozpis konzultací naleznete v průvodním dopise, který obdrží všichni zákonní zástupci nastupujích žáků.

Veškeré znovuotevření škol a školských zařízení bude probíhat za přísných hygienických opatření. Podrobnější pokyny, konkrétní pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení, naleznete v aktualitách.

Pokyny jsou nazvané:

 1. Zahájení výuky pro třídy S4, OA4, MU3 a P3
 2. Informace k výuce 9. tříd
 3. Pokyny pro žáky ubytované na internátě
 4. Provoz SPC v době mimořádného opatření Covid19
 5. Mateřská škola opět v provozu
 6. Konkrétní informace k nástupu žáků 1. stupně ZŠ
 7. V týdnu od 8.6.2020 zahájení výuky tříd OA1, OA3, S1, S2
 8. Výuka na ZŠS od 1. 6. 2020
 9. Výuka na 1. stupni od 1. 6. 2020
 10. Zahájení výuky odborného výcviku

Dne: 13.5. 2020

Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

Výuka na ZŠS od 1. 6. 2020

29.05.2020 08:11

Od 1. 6. 2020 podle rozhodnutí pana ministra Plagy je povolena přítomnost žáků všech ročníků základní školy speciální ve škole. Bližší informace o provozu školy, hygienických opatřeních, organizaci dne a způsobech předávání, vyzvedávání žáků se dozvíte v organizačních pokynech.

...

V týdnu od 8.6.2020 - zahájení výuky tříd OA1, OA3, S1, S2

29.05.2020 10:33

V týdnu od 8.6.2020 bude umožněna výuka v budově střední školy pro ročníky OA1, OA3, S1, S2.
Rozvrhy tříd a pokyny k nástupu naleznete po kliknutí na tento odkaz

...

Výuka na 1. stupni od 1. 6. 2020

28.05.2020 09:04

Vážení rodiče a milí žáci,
podle rozhodnutí pana ministra Plagy mohou od 1. 6. přijít do školy i zbylí žáci 1. stupně – u nás to jsou třídy 1.B, 3.A, 4.B a 5.B. Vzhledem k dodržování hygienických nařízení budou děti přicházet do školy v rozmezí 8:15 - 8:30 ke škole, kde si je převezmou třídní učitelé. Rodiče do školy nemohou. Dětem bude změřena t...

Organizace přijímacího řízení 2020

Organizace závěrečných zkoušek 2020

Zahájení výuky odborného výcviku

21.05.2020 10:20

Od 1.6.2020 do 30.6.2020 bude probíhat výuka odborného výcviku dle přiložených rozvrhů a pokynů. Účast na výuce není povinná, nezapočítává se do absence.

Každý žák musí při první návštěvě výuky odevzdat vyplněné čestné prohlášení.

...
Zobrazit celý text

Vrácení peněz

21.05.2020 07:00

VRÁCENÍ PENĚZ za ubytování, za předškolní a zájmové vzdělávání, za školu v přírodě  v souvislosti s uzavřením školských zařízení v rámci mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru COVID-19.

Organizační pokyny:

 1. Pro vrácení peněz za ubytování, za před&sca...

Pokyn ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD 05-06/2020

20.05.2020 13:59

1. Neposkytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu za květen a červen 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanovené usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizov&ea...

Zobrazit celý text
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.