ss
Maturita

Maturita 2018 – profilová část

Obor: Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky:

 • Rekondice – součástí zkoušky je předmět Psychologie - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Aplikovaná masáž - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Masáže – forma praktické zkoušky

Nepovinné zkoušky:

 • Informatika - součástí zkoušky je předmět Informačně-technologický základ - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Ekonomika - součástí zkoušky je předmět Komunikace ve službách - forma ústní zkoušky před maturitní komisí

 

Obor: Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • Psychologie - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Sociální pedagogika - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Sociální služby -  praktická zkouška formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí

 

Nepovinné zkoušky:

 • Informatika - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Právo - součástí zkoušky je předmět Občanská nauka - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Ekonomika - součástí zkoušky je předmět Písemná komunikace a administrativa - forma ústní zkoušky před maturitní komisí

Z nepovinných předmětů si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

 

U denní formy vzdělávání můžeme do MZ zařadit jen ty zkoušky, které se za celou dobu vzdělávání vyučují minimálně 144 hodin.

 

NAHRAZENÍ ZKOUŠEK:

Ředitelka školy může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit žákovi zkouškou dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk. Žák musí do 31. března podat písemnou žádost ŘŠ a musí přiložit ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.