ss
Formuláře žádostí pro potřeby rodičů a žáků

Formuláře žádostí pro potřeby rodičů a žáků

Žádost o změnu oboru plnoletého žáka
Žádost o změnu oboru neplnoletého žáka
Žádost o uznání dosaženého vzdělání
Žádost o umožnění přestupu na SŠ
Žádost o přerušení vzdělávání
Žádost o opakování ročníku plnoletého žáka
Žádost o opakování ročníku neplnoletého žáka
Žádost o přijetí do prvního ročníku vzdělávání plnoletého žáka + Přihláška ke studiu
Žádost o přijetí do prvního ročníku vzdělávání neplnoletého žáka + Přihláška ke studiu
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání plnoletého žáka
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání neplnoletého žáka
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP
Žádost o přezkoumání výsledků hodnocení
Přihláška k závěrečné zkoušce/maturitě (externí uchazeč)
Žádost o uvolnění ze závažných důvodů z vyučování plnoletého žáka
Žádost o uvolnění ze závažných důvodů z vyučování neplnoletého žáka
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání plnoletého žáka
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání neplnoletého žáka
Žádost o přeřazení žáka do vyššího ročníku
Žádost o umožnění přestupu (§ 66 zákona 561/2004 Sb.)

Žádost o vrácení přeplatku stravného