Harmonogram uvolňování škol a školských zařízení Kamenomlýnská 2
 1. Od 4.5.2020 (pondělí) je již v provozu školní jídelna.
 2. Od 5.5.2020 (úterý) je již v provozu Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené.
 3. Od 11.5.2020 (pondělí) nastupují do školy žáci závěrečných ročníků střední školy dle náhradního rozvrhu. Konkrétně třídy označené: OA4, S4, MU3, P3.
 4. 11.5. 2020 (pondělí) nastupují do školy žáci 9. tříd ZŠ, konkrétně třída označená 9.A., kde se žáci budou připravovat na přijímací zkoušku na střední školu. Žáci zařazení do třídy označené 9.B., kteří se nepřipravují na přijímací zkoušku, pokračují dál ve vzdělávání na dálku. Vysvětlení zde (Otevře se v novém okně)
 5. Od 11.5. 2020 (pondělí) je obnoven provoz internátu na SŠ pro mimobrněnské žáky s možností nástupu 10.5. 2020 večer.
 6. Od 11.5. 2020 (pondělí) je obnoveno odpolední zájmové vzdělávání pro žáky, kteří navštěvují osobně školu.
 7. 18.5. 2020 (pondělí) je ukončeno přerušení provozu mateřské školy.
 8. Od 25.5. 2020 (pondělí) nastupují žáci 1. stupně ZŠ, konkrétně ze tříd označených 1.A, 1.C, 2.A, 3.+4.A, 5.A dle náhradního rozvrhu. Třídy navštěvují žáci s vadami řeči a zrakovým postižením. Třídy označené 1.B, 3.A, 4.B a 5.B, které navštěvují žáci s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a poruchami autistického spektra budou zatím uzavřené.  Vysvětlení zde (Otevře se v novém okně)
 9. Základní škola speciální, kterou navštěvují žáci s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a poruchami autistického spektra, bude zatím uzavřena. Pokračujeme ve vzdělávávní na dálku. Vysvětlení zde (Otevře se v novém okně)
  Od 11.5.2020 (pondělí) je umožněn nástup žákům 10. ročníku do ZŠS, kteří se připravují na přijímací zkoušku na střední školu.
 10. Od 1.6. 2020 (pondělí) nastupují do školy žáci střední školy, kteří mají v ŠVP odborný výcvik. Jedná se o třídy označené: PR1, PR2, P1, P2A, P2B, MU1, MU2, M2, M3.  Výuka bude probíhat dle náhradního rozvrhu a bude se vyučovat jen odborný výcvik.

Veškeré znovuotevření škol a školských zařízení bude probíhat za přísných hygienických opatření. Podrobnější pokyny, konkrétní pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení, naleznete v aktualitách.

Pokyny jsou nazvané:

 1. Zahájení výuky pro třídy S4, OA4, MU3 a P3
 2. Informace k výuce 9. tříd
 3. Pokyny pro žáky ubytované na internátě
 4. Provoz SPC v době mimořádného opatření Covid19
 5. Mateřská škola opět v provozu
 6. Konkrétní informace k nástupu žáků 1. stupně ZŠ

Dne: 13.5. 2020

Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

Organizace přijímacího řízení 2020

Organizace závěrečných zkoušek 2020

Zahájení výuky odborného výcviku

21.05.2020, 10:20

Od 1.6.2020 do 30.6.2020 bude probíhat výuka odborného výcviku dle přiložených rozvrhů a pokynů. Účast na výuce není povinná, nezapočítává se do absence.

Každý žák musí při první návštěvě výuky odevzdat vyplněné čestné prohlášení.

...

Vrácení peněz

21.05.2020, 07:00

VRÁCENÍ PENĚZ za ubytování, za předškolní a zájmové vzdělávání, za školu v přírodě  v souvislosti s uzavřením školských zařízení v rámci mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru COVID-19.

Organizační pokyny:

 1. Pro vrácení peněz za ubytování, za předškolní vzdělávání,...

Pokyn ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD 05-06/2020

20.05.2020, 13:59

1. Neposkytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu za květen a červen 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanovené usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření školní dru...

Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za květen 2020

20.05.2020, 13:48

1. Přerušení provozu mateřské školy

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, přerušila provoz mateřské školy od 1. 5. 2020...

Pokyn ke stanovení úplaty za ubytování v internátě za květen 2020

20.05.2020, 14:18

1. Neposkytování ubytování v internátě za květen 2020
V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, rozhodla o přerušení provozu ...

Seznam uchazečů přijatých do MŠ od 1.9.2020

20.05.2020, 13:31

Zvěřejňujeme seznam uchazečů přijatých od 1.9.2020 k předškolnímu vzdělávání.

seznam-uchazecu-prijatych-k-predskolnimu-vzdelavani-od-1_9_2020.pdf
 

...
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.