ss
Maturita - opravné a náhradní termíny - podzim 2018

Maturitní zkouška podzim 2018 - náhradní a opravný termín

Obor Praktická zkouška a obhajoba  závěrečné práce Ústní zkoušky společné části i profilové části MZ od 18.9.2018 Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 3.9.-5.9.2018
Masér sportovní nekoná se nekoná se Jednotné zkušební schéma bude stanoveno ministersvem
Sociální činnost nekoná se 18.9.2018 (úterý) Jednotné zkušební schéma bude stanoveno ministersvem