ss
Výsledky přijímacího řízení - Rekondiční a sportovní masér

Výsledky přijímacího řízení obor Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01

 

Přijatí uchazeči – registrační číslo:

34

40

42

70

75

81

 

Nepřijatí uchazeči – registrační číslo:

43

45

 

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 29.4.2019 – 30.4.2019 od 8.00 do 14.00 a dne 2.5.2019 od 8.00 do 12.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Po zveřejnění výsledků dne 25.4.2019 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. do 13.5.2019). Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.