ss
Výsledky přijímacího řízení - Sociální činnost

Výsledky přijímacího řízení obor Sociální činnost 75-41-M/01

 

Přijatí uchazeči – registrační číslo:

54

57

68

76

79

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 6.5.2019 – 7.5.2019 od 8.00 do 14.00 a dne 9.5.2019 od 8.00 do 12.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek.

Po zveřejnění výsledků dne 30.4.2019 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. do 16.5.2019). Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.