zs

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Miksová poskytuje konzultační hodiny žákům i rodičům, poradenskou činnost v profesní orientaci žáků - předávání informačních materiálů žákům a jejich rodičům, zprostředkování besed náborových pracovníků škol s žáky atd.

 

Konzultační hodiny

 

 

pondělí: 7.40 – 8. 00, 13.30 - 14.00

pátek: 8:45 – 9.30

 

 

jindy po domluvě

Tel.: 543 321 303 klapka 317
Kontaktní e-mail: miksova.e@sss-ou.cz