zs
Aktuality
Přihlašování ke vzdělávání na SŠMartin Sýs
Vloženo dne 14. 12. 2018 - 13:14h

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019.
Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření.

Kompletní dokument ve formátu PDF najdete >>> ZDE <<<