ss
Aktuality
Prezentace kompenzačních pomůcek od firmy Spektra Autor: Martin Sýs

Dne 18. 12. 2018 proběhne v budově B2 prezentace kompenzačních pomůcek od firmy Spektra. Pomůcky budou vystaveny od 9 hodin v učebně výpočetní techniky v přízemí a zástupci firmy zájemcům vysvětlí jak dané pomůcky fungují a jak je možné je získat.

Současně ve stejný den proběhne vánoční koncert žáků školy – od 10 hodin v hale školy.

Srdečně zveme všechny zájemce z řad rodičů, žáků i současných a bývalých kolegů

Vloženo dne 05. 12. 2018 - 11:23h
Pozvánka na Den otevřených dveří Autor: Martin Sýs

Srdečně zveme zájemce o studium na naší škole na Dny otevřených dveří, které se konají v pondělí 3. 12. 2018 a 28. 1. 2019, vždy 8 – 10 a 14 – 17 h.

Dovolujeme si Vás také pozvat na náš stánek na Veletrhu SŠ na výstavišti v Brně ve dnech 22. – 24. 11 2018.

V příštím školním roce otevíráme:

Maturitní obory – Obchodní akademie, Sociální činnost, Masér sportovní a rekondiční

Učební obory – Prodavač, Rekondiční a sportovní masér, Pečovatelské služby

 

Přijďte zažít atmosféru školy, těšíme se na Vás!

Vloženo dne 21. 11. 2018 - 10:30h
AGAPO, o.p.s. – Šance pro naše žáky Autor: Martin Sýs

AGAPO, o.p.s. – Šance pro naše žáky

Naše škola navázala kontakt s touto obecně prospěšnou společností a podepsala s ní smlouvu o vzájemné spolupráci.

Agapo je organizace usilující o zvýšení samostatnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí. V rámci TRANZIT programu podporuje znevýhodněné klienty a vede je k samostatnému životu, snaží se o snížení jejich závislosti na státu a samosprávných celcích.

 

Cílem programu je:

  • umožnit žákům a studentům vyzkoušet si práci v běžném prostředí,
  • získat potřebné sociální a pracovní dovednosti,
  • zvýšit svou samostatnost a
  • připravit se na práci po ukončení školní docházky.

Co program nabízí?

  • Vytipují pro Vás vhodné místo pro praxi.
  • Pomohou Vám vyjednat podmínky praxe.
  • Pomohou Vám zvládnout potřebné pracovní i sociální dovednosti přímo na pracovišti.

 

V současné době využívají služeb tranzitního programu 4 žáci naší školy.

Více informací naleznete na: http://www.agapo.cz/

Vloženo dne 21. 11. 2018 - 10:26h
Spolupráce naší školy a Teiresias Autor: Martin Sýs

Škola navázala spolupráci se střediskem Teiresias - středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které působí při MUNI v Brně a zabývá se pomocí studentům s postižením při jejich vysokoškolském studiu, zajišťuje např. studijní poradenství, tlumočnický a přepisovatelský servis, knihovní služby, technický servis či osobní asistenci.

Středisko pomáhá studentům také s přípravou na přijímací zkoušky, popř. zajišťuje úpravu zkušební dokumentace podle individuálních potřeb uchazečů. Schůzka našich maturantů se zástupcem studijního oddělení Střediska, Mgr. Lukášem Másilkem, se uskuteční ve škole v pátek 16. listopadu. Více informací podá Jitka Smejkalová, výchovná poradkyně pro SŠ.

Více o Teiresias najdete zde https://www.teiresias.muni.cz/

Vloženo dne 21. 11. 2018 - 10:26h