zs
Aktuality
Velikonoční prázdniny Autor: Martin Sýs

18. 4. budou velikonoční prázdniny, ve dnech 19. 4. a 22. 4. je státní svátek. Žáci tedy končí ve středu 17. 4. (odjezdový den) a do školy přijdou v úterý 23. 4. 2019. Žáci budou poučeni o bezpečném chování během volných dnů.

Vloženo dne 26. 03. 2019 - 09:26h
Zápis do 1. třídy Autor: Dana Švihálková

Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 12. 4. a 26. 4. 2019 vždy 8 – 16 hod v budově B3 na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

Bližší informace o přijímání žáků čtetě >>> zde <<<

Žádost o přijetí do základní školy naleznete >>> zde <<<

Žádost o odklad školní docházky naleznete >>> zde <<<

 

Vloženo dne 14. 03. 2019 - 09:02h
Pozvánka na Den otevřených dveří Autor: Martin Sýs

Dne 27. 3. 2019 bude v naší mateřské škole, základní škole a základní škole speciální Den otevřených dveří. Můžete si prohlédnout školu a současně zkonzultovat přijetí nebo přestup vašeho dítěte do naší školy.

Den otevřených dveří bude probíhat v časovém rozmezí 8:00 – 15:30.

Vloženo dne 01. 03. 2019 - 12:30h
Přihlašování ke vzdělávání na SŠ Autor: Martin Sýs

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019.
Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření.

Kompletní dokument ve formátu PDF najdete >>> ZDE <<<

Vloženo dne 14. 12. 2018 - 13:14h