Vytvořeno dne 09.09.2019 08:15:40, Martin Sýs


Vážení rodiče, 

naše škola od tohoto školního roku (2019/2020) přechází plně na systém elektronické žákovské knížky Edookit  a elektronické třídní knihy. Veškerá třídnická agenda tudíž bude probíhat elektronicky (absence, klasifikace, omluvenky) pomocí systému Edookit....
 

1) Pro přístup do systému (elektronické žákovské knížky) je potřebné, abyste v systému měli zadanou Vaši platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu Vám bude v průběhu tohoto týdne zaslána e-mailová zpráva, která bude obsahovat:

- Vaše uživatelské jméno (lze později změnit)

- odkaz pro vygenerování uživatelského hesla 

(vygenerujete si své vlastní, lze též později kdykoliv změnit)

- instrukce, jak účet na Edookitu zprovoznit

Pokud máte přístup do systému na naší škole vygenerovaný z loňského roku, a emailová adresa je funkční, odstavec 1) se Vás netýká.

 

Pokud Vám e-mailová zpráva pro vygenerování hesla nedorazí do pátku 13. 9. 2019, kontaktujte prosím IT pracovníka Martina Sýse, na adrese m.sys@sss-ou.cz nebo třídního učitele.

 

2) K systému elektronické žákovské knížky se přihlásíte na adrese sssou.edookit.net, případně můžete využít stránky naší školy www.kamenomlynska.cz spolu s kliknutím na rámeček „Edookit” pod úvodním foto.

 

3) Systém Edookit je možné obsluhovat nejen přes PC, ale též přes mobilní telefony. V internetovém prohlížeči zadáte přístupovou adresu sssou.edookit.net, po přihlášení systém umožňuje umístit ikonu systému na ploše telefonu.

Jako ID školy pro mobilní aplikaci zadejte sssou, heslo je stejné jako máte na PC.

 

4) Po přihlášení budete mít přehled o hodnocení, docházce, probíraném učivu a dalších školních záležitostech svých ratolestí. Přes systém Edookit je možné zasílat:

- zprávy učitelům jednotlivých předmětů

- přes rodičovské rozhraní je možné třídnímu učiteli zaslat omluvenku

(pokud učitel absenci následně omluví, změní se barva (zelený křížek v docházce))

- přes rodičovské rozhraní je možné též avizovat absenci dopředu, a to jak po dnech, tak po jednotlivých hodinách

– všechny tyto možnosti nabízí položka „Docházka” v levém menu

 

5) Přístupové údaje ke svému rodičovskému účtu nesdělujte dětem! Žáci mají vygenerovaný svůj uživatelský (žákovský) přístup, kde jdou některé funkce stejné, ale některé jim chybí a je nutné respektovat roli žáka a rodiče zvlášť, zejména z pohledu omlouvání absence neplnoletých žáků. Stejně tak, v okamžiku plnoletosti žáků, rodič získá již pouze roli pozorovatele a odpovědnost za klasifikaci i absenci přechází na žáky samotné.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, kontaktujte, prosím, IT pracovníka, Martina Sýse, nebo třídního učitele na níže uvedených kontaktech:

Dagmar Maarová (M2) – maarova@sss-ou.cz

Veronika Svobodová (M3) – vsvobodova@sss-ou.cz

Hana Pavlicová (OA3) – pavlicova.hana@sss-ou.cz

Jaroslava Gurková (S4.OA4) – gurkova@sss-ou.cz

Andrea Dobšíková (S1) – dobsikova@sss-ou.cz

Petr Benda (OA1)  – benda@sss-ou.cz

Ondřej Hlinecký (S2) – hlinecky.ondrej@sss-ou.cz

Marek Smutný (MU3) – smutny@sss-ou.cz

Romana Hlinecká (MU2) – hlinecka@sss-ou.cz

Miriam Zralá (MU1) – zrala@sss-ou.cz

Renata Kupsová (P2B) – kupsova@sss-ou.cz

Taťáňa Rašková (P3) – raskova@sss-ou.cz

Kateřina Jará (PR2) – jara@sss-ou.cz

Eva Navrátilová (P2A) – navratilova@sss-ou.cz

Eva Štefková (P1) – stefkova@sss-ou.cz

Jana Kapounková (PR1) – kapounkova.jana@sss-ou.cz

 


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2