Vytvořeno dne 23.01.2020 09:15, Mgr. Bc. Radka Machálková


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - diagnostika školní připravenosti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přichází období zápisu do ZŠ, který se v tomto roce týká též Vašeho dítěte.  V rámci nastavení odpovídající podpory při zařazení dítěte se zrakovým handicapem do školy nebo při odkladu školní docházky je zapotřebí v SPC pro zrakově postižené realizovat diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb. Součástí této diagnostiky je též psychologické vyšetření a speciálně pedagogické vyšetření, které pro Vás v SPC pro ZP můžeme realizovat.

V konci měsíce ledna 2020 kontaktujte svého poradenského pracovníka ohledně domluvy termínu vyšetření. Vyšetření budou probíhat od měsíce února 2020 v prostorách SPC. O výsledcích a následném vypracování příslušných dokumentů Vás budou pracovníci SPC informovat telefonicky či v rámci osobní konzultace. V den vyšetření s sebou přineste aktuální zprávu od očního lékaře a případně jiné odborné zprávy.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech nebo emailem.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

SPC pro zrakově postižené

Odkaz na celý text v PDF


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2