Vytvořeno dne 13.03.2020 19:01:44, Jakub Kořínek


Vedení SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné vydává pokyny, kterými se budeme řídit při vyhlášení mimořádné situace.

*** Informace k nouzovému stavu *** a *** Usneseni vlády k vyhlášení nouzového stavu ***

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID -19 mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Ode dne 12. března 2020 jsme rozhodli o uzavření mateřské školy na základě souhlasu vydaného zřizovatelem. Jelikož jsme komplex škol (ZŠ, ZŠS, SŠ a MŠ), domníváme se, že uzavřením celého areálu nejlépe udržíme ochranu a prevenci před šířením onemocnění COVID – 19.

 

Školské poradenské zařízení SPC pro zrakově postižené bude své služby vykonávat v omezeném provozu, který je přizpůsoben situaci.  

Z krátké mimořádné porady vyplynulo:

  • Den otevřených dveří na ZŠ a ZŠS byl zrušen, o náhradním termínu budou rodiče potencionálních žáků informování.
  • Provozní pracovníci (údržba + kuchaři + vrátní, atd.) pracují bez omezení.
  • Školské ubytovací zařízení (internát) je momentálně uzavřen vzhledem k nepřítomnosti žáků základní a střední školy.
  • Pedagogičtí pracovníci budou v práci nebo pracují z domova. S žáky využívají komunikaci s pomocí dálkového přístupu, například: email, Edookit či telefon.
  • Žákům ZŠ, ZŠS, SŠ a dětem MŠ odhlášení stravy zajistil vedoucí stravování do odvolání.

 Sledujte stránky školy, kde vám podáme informaci o zprovoznění školy.

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka školy

Dne: 13.3.2020

 

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka školy

Dne: 11.3.2020


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2