Vytvořeno dne 23.03.2020 18:27:59, Mgr. Viktor Zálešák


Aktuální informace k přijímacímu řízení, maturitním zkouškám a závěrečným zkouškám učebních oborů.

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory proběhnou na škole nejdříve za 14 dní po znovuotevření školy, termín bude zveřejněn neprodleně po jeho oznámení ze strany státu.

Přijímací zkoušky na učební obory proběhnou v termínu, který škola zveřejní v době, kdy bude jasné, kdy bude znovu obnovena výuka na škole.

Společná část maturitní zkoušky proběhne na škole nejdříve za 21 dní po znovuotevření školy, termín bude zveřejněn neprodleně po jeho oznámení ze strany státu. Písemná práce z českého jazyka a cizího jazyka je zrušena. Didaktické testy zůstávají.

Ústní část maturitní zkoušky a písemná zkouška oboru Obchodní akademie proběhne v termínu, který škola zveřejní v době, kdy bude jasné, kdy bude znovu obnovena výuka na škole.

Závěrečné zkoušky učebních oborů jsou zatím v platnosti v termínech, které škola zveřejnila na počátku školního roku.


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2