Vytvořeno dne 25.03.2020 11:12:04, Mgr. Jana Trčková


Vážení rodiče, zákonní zástupci, pedagogové,
s ohledem na současnou situaci si Vás dovolujeme informovat o dostupnosti služeb našeho školského poradenského zařízení. SPC funguje v omezeném provozu, tj. bez pravidelné přítomnosti poradenských pracovníků na pracovišti. Vedeme v patrnosti konec platnosti námi vydaných Doporučení a po předchozí telefonické konzultaci se zákonnými zástupci, případně se zletilými klienty a školami, bude prozatím vystaveno Prodloužení Doporučení.

V případě jakýchkoliv dotazů, potřeb konzultace a jiných (dokumentace, podpora pro domácí výuku a péči – pracovní listy, publikace) kontaktujte prosím konkrétního poradenského pracovníka prostřednictvím e-mailu či služebního mobilního telefonu. Uvedené kontakty naleznete v sekci SPC -> Kontakty.

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme všem hlavně hodně zdraví a pozitivní energie.

 

Vaše SPC


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2