Vrácení peněz

Vytvořeno dne 21.05.2020, 07:00, Ing. Soňa Šestáková


VRÁCENÍ PENĚZ za ubytování, za předškolní a zájmové vzdělávání, za školu v přírodě  v souvislosti s uzavřením školských zařízení v rámci mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru COVID-19.

Organizační pokyny:

  1. Pro vrácení peněz za ubytování, za předškolní vzdělávání, za zájmové vzdělávání a za školu v přírodě je nutné vyplnit žádost.
  2. Žádost naleznete na stránkách školy, bude Vám zaslána prostřednictvím Edookitu nebo emailem a naleznete ji v tištěné podobě i na vrátnicích ZŠ a SŠ.
  3. Vyplněnou žádost odevzdáváte (odesíláte) nejpozději do 15.6.2020:
    - naskenovanou s Vaším podpisem odešlete emailem na adresu: sekretariat@sss-ou.cz
    - poštou na adresu: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno 603 00
    - osobně odevzdáte do školy na vrátnici ZŠ či SŠ

Formuláře ke stažení:
zadost-o-vraceni-preplatku-za-uplatu-covid-19.pdf
zadost-o-vraceni-platby-za-svp-2020-koronavir.pdf

Celá zpráva

Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za květen 2020

Vytvořeno dne 20.05.2020, 13:48, Mgr. Dagmar Pelikánová


1. Přerušení provozu mateřské školy

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, přerušila provoz mateřské školy od 1. 5. 2020 do 15.5. 2020, tj. na dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

Celá zpráva

Seznam uchazečů přijatých do MŠ od 1.9.2020

Vytvořeno dne 20.05.2020, 13:31, Mgr. Dagmar Pelikánová


Zvěřejňujeme seznam uchazečů přijatých od 1.9.2020 k předškolnímu vzdělávání.

seznam-uchazecu-prijatych-k-predskolnimu-vzdelavani-od-1_9_2020.pdf
 

Celá zpráva

Mateřská škola opět v provozu

Vytvořeno dne 15.05.2020, 12:27, Mgr. Dagmar Pelikánová


Vážení rodiče,

od 18. 5. 2020 bude mateřská škola opět v provozu. Před prvním vstupem do mateřské školy musí zákonný zástupce dítěte předat písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovaných Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Celá zpráva

Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za duben 2020

Vytvořeno dne 23.04.2020, 08:03, Mgr. Dagmar Pelikánová


1. Přerušení provozu mateřské školy

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, přerušila provoz mateřské školy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020, tj. na dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

Celá zpráva

Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za březen 2020

Vytvořeno dne 04.05.2020, 12:17, Ing. Soňa Šestáková


1) Přerušení provozu mateřské školy

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, přerušila provoz mateřské školy od 12. 3. 2020 do 31. 3. 2020, tj. na dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

Celá zpráva

Psychologie Kamenomlýnská - Facebook

Vytvořeno dne 30.03.2020, 11:20, Mgr. Daniel Žahour


Facebook - Psychologie Kamenomlýnská
Vážení rodiče, studenti, žáci a pedagogové,

vzhledem k současné situaci, kdy trávíme většinu času doma, vznikají nové nároky na rodiče i na děti, stejně jako na vyučující a vlastně na nás všechny. Nabízím Vám pro toto období vzdálenou pomoc a poradenství skrze on-line komunikaci. V případě zájmu můžete využít edookit nebo přímý email, na kterém jsem každý den: zahour@sss-ou.cz.

Celá zpráva

Organizace školního roku 2019/2020

Vytvořeno dne 12.07.2019, 11:24, Martin Sýs


Níže přinášíme důležité termíny organzace školního roku 2019/2020.

Celá zpráva