Zápis do ZŠ - diagnostika školní připravenosti

Vytvořeno dne 23.01.2020 09:15:38, Mgr. Bc. Radka Machálková


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - diagnostika školní připravenosti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přichází období zápisu do ZŠ, který se v tomto roce týká též Vašeho dítěte.  V rámci nastavení odpovídající podpory při zařazení dítěte se zrakovým handicapem do školy nebo při odkladu školní docházky je zapotřebí v SPC pro zrakově postižené realizovat diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb. Součástí této diagnostiky je též psychologické vyšetření a speciálně pedagogické vyšetření, které pro Vás v SPC pro ZP můžeme realizovat.

Celá zpráva