SPC - ČTĚTE POZORNĚ!

Vytvořeno dne 25.03.2020 11:12:04, Mgr. Jana Trčková


Vážení rodiče, zákonní zástupci, pedagogové,
s ohledem na současnou situaci si Vás dovolujeme informovat o dostupnosti služeb našeho školského poradenského zařízení. SPC funguje v omezeném provozu, tj. bez pravidelné přítomnosti poradenských pracovníků na pracovišti. Vedeme v patrnosti konec platnosti námi vydaných Doporučení a po předchozí telefonické konzultaci se zákonnými zástupci, případně se zletilými klienty a školami, bude prozatím vystaveno Prodloužení Doporučení.

Celá zpráva

Nařízení primátorky o uzavření mateřských škol a dětských skupin

Vytvořeno dne 19.03.2020 18:07:42, Jakub Kořínek


Informace o plošném uzavření mateřských škol a dětských skupin všech zřizovatelů na území města Brna.

*** Oznámení ***

S ohledem na to, že toto nařízení primátorky města Brna bylo přijato až v odpoledních hodinách dne 16. 3. 2020, a neměli jste možnost rodiče Vašich dětí včas informovat, dle pokynů pana 1. náměstka Mgr. Petra Hladíka je možné aplikovat toto nařízení nejpozději ve středu 18. 3. 2020.

Celá zpráva

Ošetřovné vydané školou

Vytvořeno dne 13.03.2020 13:34:54, Jakub Kořínek


Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do školy osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. V této záležitosti kontaktujte prosím asistentku ředitelky na emailové adrese: blatna@sss-ou.cz

Celá zpráva

Úřední hodiny asistentky ředitelky školy

Vytvořeno dne 22.03.2020 17:29:24, Jakub Kořínek


Úřední hodiny asistentky ředitelky školy při nouzovém stavu v týdnu

od 23. – 27.3.2020.

Středa:    9:00h – 11:00h  

Celá zpráva

Informace pro zákonné zástupce a zletilé žáky

Vytvořeno dne 11.03.2020 11:24:17, Jakub Kořínek


Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s informací, že ode dne 11. března 2020 na základě mimořádného opatření, které poslalo MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, bude pro žáky ZŠ, ZŠS a SŠ uzavřená škola. Zakazuje se tímto opatřením osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.

Celá zpráva

Mimořádné opatření

Vytvořeno dne 13.03.2020 19:01:44, Jakub Kořínek


Vedení SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné vydává pokyny, kterými se budeme řídit při vyhlášení mimořádné situace.

*** Informace k nouzovému stavu *** a *** Usneseni vlády k vyhlášení nouzového stavu ***

Celá zpráva

ZRUŠENO - SMILE Run - Běžíme pro Kamenomlýnskou

Vytvořeno dne 17.03.2020 13:09:33, Mgr. Dagmar Pelikánová


AKCE ZRUŠENA !!!

Rok se s rokem sešel a máme tu druhý ročník nejen sportovní akce SMILE Run - Běžíme pro Kamenomlýnskou.
Startuje se v  neděli 26. dubna 2020 ve 14:00 v Babicích u Rosic.
Děkujeme organizátorům za přípravu a těšíme se na Vaši velkou účast a podporu.

Celá zpráva

Zápis do ZŠ - diagnostika školní připravenosti

Vytvořeno dne 23.01.2020 09:15:38, Mgr. Bc. Radka Machálková


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - diagnostika školní připravenosti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přichází období zápisu do ZŠ, který se v tomto roce týká též Vašeho dítěte.  V rámci nastavení odpovídající podpory při zařazení dítěte se zrakovým handicapem do školy nebo při odkladu školní docházky je zapotřebí v SPC pro zrakově postižené realizovat diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb. Součástí této diagnostiky je též psychologické vyšetření a speciálně pedagogické vyšetření, které pro Vás v SPC pro ZP můžeme realizovat.

Celá zpráva