V týdnu od 8.6.2020 - zahájení výuky tříd OA1, OA3, S1, S2

Vytvořeno dne 29.05.2020 10:33, Mgr. Viktor Zálešák


V týdnu od 8.6.2020 bude umožněna výuka v budově střední školy pro ročníky OA1, OA3, S1, S2.
Rozvrhy tříd a pokyny k nástupu naleznete po kliknutí na tento odkaz

Celá zpráva

Organizace přijímacího řízení 2020

Vytvořeno dne 21.05.2020 13:32, Mgr. Viktor Zálešák


Celá zpráva

Organizace závěrečných zkoušek 2020

Vytvořeno dne 21.05.2020 13:31, Mgr. Viktor Zálešák


Celá zpráva

Organizace maturit 2020

Vytvořeno dne 02.06.2020 09:45, Mgr. Viktor Zálešák


Celá zpráva

Zahájení výuky odborného výcviku

Vytvořeno dne 21.05.2020 10:20, Mgr. Viktor Zálešák


Od 1.6.2020 do 30.6.2020 bude probíhat výuka odborného výcviku dle přiložených rozvrhů a pokynů. Účast na výuce není povinná, nezapočítává se do absence.

Každý žák musí při první návštěvě výuky odevzdat vyplněné čestné prohlášení.

Celá zpráva

Vrácení peněz

Vytvořeno dne 21.05.2020 07:00, Ing. Soňa Šestáková


VRÁCENÍ PENĚZ za ubytování, za předškolní a zájmové vzdělávání, za školu v přírodě  v souvislosti s uzavřením školských zařízení v rámci mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru COVID-19.

Organizační pokyny:

  1. Pro vrácení peněz za ubytování, za předškolní vzdělávání, za zájmové vzdělávání a za školu v přírodě je nutné vyplnit žádost.
  2. Žádost naleznete na stránkách školy, bude Vám zaslána prostřednictvím Edookitu nebo emailem a naleznete ji v tištěné podobě i na vrátnicích ZŠ a SŠ.
  3. Vyplněnou žádost odevzdáváte (odesíláte) nejpozději do 15.6.2020:
    - naskenovanou s Vaším podpisem odešlete emailem na adresu: sekretariat@sss-ou.cz
    - poštou na adresu: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno 603 00
    - osobně odevzdáte do školy na vrátnici ZŠ či SŠ

Formuláře ke stažení:
zadost-o-vraceni-preplatku-za-uplatu-covid-19.pdf
zadost-o-vraceni-platby-za-svp-2020-koronavir.pdf

Celá zpráva

Nové termíny maturitních, přijímacích a závěrečných zkoušek

Vytvořeno dne 07.05.2020 12:32, Mgr. Viktor Zálešák


Celá zpráva

Pokyny pro žáky ubytované na internátě od 10. 5. 2020

Vytvořeno dne 07.05.2020 10:21, Ing. Soňa Šestáková


1. Žáci první den své přítomnosti na internátě přinesou vyplněné a podepsané „čestné prohlášení“, které obdrží prostřednictvím Edookitu a odevzdají ho vychovateli.
2. Vstup na internát je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák si musí na internát přinést nejméně 2 roušky na den a sáček, kam si bude roušky odkládat.

Celá zpráva

Psychologie Kamenomlýnská - Facebook

Vytvořeno dne 30.03.2020 11:20, Mgr. Daniel Žahour


Facebook - Psychologie Kamenomlýnská
Vážení rodiče, studenti, žáci a pedagogové,

vzhledem k současné situaci, kdy trávíme většinu času doma, vznikají nové nároky na rodiče i na děti, stejně jako na vyučující a vlastně na nás všechny. Nabízím Vám pro toto období vzdálenou pomoc a poradenství skrze on-line komunikaci. V případě zájmu můžete využít edookit nebo přímý email, na kterém jsem každý den: zahour@sss-ou.cz.

Celá zpráva

ČTĚTE POZORNĚ - Maturity, přijímačky, závěrečné zkoušky

Vytvořeno dne 23.03.2020 18:27, Mgr. Viktor Zálešák


Aktuální informace k přijímacímu řízení, maturitním zkouškám a závěrečným zkouškám učebních oborů.

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory proběhnou na škole nejdříve za 14 dní po znovuotevření školy, termín bude zveřejněn neprodleně po jeho oznámení ze strany státu.

Přijímací zkoušky na učební obory proběhnou v termínu, který škola zveřejní v době, kdy bude jasné, kdy bude znovu obnovena výuka na škole.

Celá zpráva

Finálové kolo turnajů v showdownu a ve stolním tenise

Vytvořeno dne 05.02.2020 14:09, Mgr. Miroslava Kubicová


V den vydávání pololetního vysvědčení se ve škole konalo finálové kolo turnajů v showdownu a ve stolním tenise.
Z děvčat se podařilo podruhé zvítězit Terce Bogdanové, druhá skončila Marta Klobásková a 3. Hanka Kuthanová.

Celá zpráva

Organizace školního roku 2019/2020

Vytvořeno dne 12.07.2019 11:24, Martin Sýs


Níže přinášíme důležité termíny organzace školního roku 2019/2020.

Celá zpráva