Vrácení peněz

Vytvořeno dne 21.05.2020, 07:00, Ing. Soňa Šestáková


VRÁCENÍ PENĚZ za ubytování, za předškolní a zájmové vzdělávání, za školu v přírodě  v souvislosti s uzavřením školských zařízení v rámci mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru COVID-19.

Organizační pokyny:

  1. Pro vrácení peněz za ubytování, za předškolní vzdělávání, za zájmové vzdělávání a za školu v přírodě je nutné vyplnit žádost.
  2. Žádost naleznete na stránkách školy, bude Vám zaslána prostřednictvím Edookitu nebo emailem a naleznete ji v tištěné podobě i na vrátnicích ZŠ a SŠ.
  3. Vyplněnou žádost odevzdáváte (odesíláte) nejpozději do 15.6.2020:
    - naskenovanou s Vaším podpisem odešlete emailem na adresu: sekretariat@sss-ou.cz
    - poštou na adresu: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno 603 00
    - osobně odevzdáte do školy na vrátnici ZŠ či SŠ

Formuláře ke stažení:
zadost-o-vraceni-preplatku-za-uplatu-covid-19.pdf
zadost-o-vraceni-platby-za-svp-2020-koronavir.pdf

Celá zpráva

Pokyn ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD 05-06/2020

Vytvořeno dne 20.05.2020, 13:59, Mgr. Lukáš Kabátek


1. Neposkytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu za květen a červen 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanovené usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření školní družina a školní klub žákům – účastníkům školní družiny a žákům – účastníků školního klubu neposkytují zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu od 1.5. do 30. 6. 2020.

Celá zpráva

Pokyn ke stanovení úplaty za ubytování v internátě za květen 2020

Vytvořeno dne 20.05.2020, 14:18, Mgr. Lukáš Kabátek


1. Neposkytování ubytování v internátě za květen 2020
V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, rozhodla o přerušení provozu internátu od 1.5.2020 do 10.5. 2020.

Celá zpráva

INFORMACE O HODNOCENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Vytvořeno dne 12.05.2020, 10:47, RNDr. Dana Švihálková


Vážení rodiče, vážení žáci školy,

dovolte mi, abych Vám nejdříve poděkovala za Váš čas i práci, kterou věnujete vzdělávání na dálku. Děkuji Vám, že spolupracujete se školou.

Ráda bych Vás informovala, že hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat dle vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020.

Celá zpráva

KONKRÉTNÍ INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Vytvořeno dne 13.05.2020, 12:23, RNDr. Dana Švihálková


Vážení rodiče a milí žáci,

Podle rozhodnutí pana ministra školství je pro žáky 1 - 5. tříd  možnost docházení do školy  od  25. 5. U nás je to pro žáky  1.A, 1.C, 2.A, 3.+4.A, 5.A.  Žáci 1.B, 3.A, 4.B a 5.B nebudou podle dané vyhlášky docházet do školy až do  30.6. a výuku budou mít pouze distančně.
 

Celá zpráva

Rozvrh třídy 9A

Vytvořeno dne 11.05.2020, 09:38, RNDr. Dana Švihálková


Rozvrh třídy 9A (Otevře se v novém okně ve formátu PDF)

Celá zpráva

Informace k výuce 9. tříd

Vytvořeno dne 06.05.2020, 12:45, RNDr. Dana Švihálková


Vážení rodiče, milí žáci,

podle rozhodnutí pana ministra školství je pro žáky 9. tříd možnost příprav k přijímacím zkouškám od 11. 5. 2020. U nás je to pro žáky  9. A.  Žáci 9. B nebudou podle dané vyhlášky docházet do školy až do  30.6. a výuku budou mít pouze distančně.

Celá zpráva

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vytvořeno dne 04.05.2020, 09:56, RNDr. Dana Švihálková


Odkaz na výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Všem žádostem o odklad povinné školní docházky bylo vyhověno.
 

Celá zpráva

Pokyn ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v SĎ duben 2020

Vytvořeno dne 22.04.2020, 09:09, Mgr. Lukáš Kabátek


1. Neposkytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu za duben 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanovené usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření školní družina a školní klub žákům – účastníkům školní družiny a žákům – účastníků školního klubu neposkytují zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu od 1.4. do 30. 4. 2020.

Celá zpráva

Pokyn ke stanovení úplaty za ubytování v internátě za duben 2020

Vytvořeno dne 22.04.2020, 09:14, Mgr. Lukáš Kabátek


1. Neposkytování ubytování v internátě za duben 2020
V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, rozhodla o přerušení provozu internátu od 1.4.2020 do 30. 4. 2020.

Celá zpráva

Škola v přírodě zrušena - informace

Vytvořeno dne 20.04.2020, 11:16, RNDr. Dana Švihálková


Vzhledem k současným opatřením v rámci koronavirové pandemie rušíme školu v přírodě, která měla proběhnout koncem června. Finanční prostředky budou vráceny do konce června. Děkujeme za pochopení

Celá zpráva

Pokyn ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v SĎ březen 2020

Vytvořeno dne 06.04.2020, 16:21, Martin Sýs


Neposkytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu

V souvislosti s mimořádným opatřením obecné povahy ze dne 10. března 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanovené usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření školní družina a školní klub žákům – účastníkům školní družiny a žákům – účastníků školního klubu neposkytují zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu od 11.3. do 31. 3. 2020.

Celá zpráva

Psychologie Kamenomlýnská - Facebook

Vytvořeno dne 30.03.2020, 11:20, Mgr. Daniel Žahour


Facebook - Psychologie Kamenomlýnská
Vážení rodiče, studenti, žáci a pedagogové,

vzhledem k současné situaci, kdy trávíme většinu času doma, vznikají nové nároky na rodiče i na děti, stejně jako na vyučující a vlastně na nás všechny. Nabízím Vám pro toto období vzdálenou pomoc a poradenství skrze on-line komunikaci. V případě zájmu můžete využít edookit nebo přímý email, na kterém jsem každý den: zahour@sss-ou.cz.

Celá zpráva

Účast žáků v charitativním projektu

Vytvořeno dne 07.11.2019, 10:51, RNDr. Dana Švihálková


V průběhu října se žáci základní školy zapojili do projektu Dáši Ubrové a namalovali krásné obrázky, které byly vystaveny v rámci koncertu Barbory Polákové. V dalších týdnech paní Ubrová plánuje další koncerty, kde by se s výtvarnými díly našich žáků mohla seznámit i široká veřejnost. Bližší informace o charitativní činnosti lze získat na www.velvetsmile.com.

Celá zpráva

Organizace školního roku 2019/2020

Vytvořeno dne 12.07.2019, 11:24, Martin Sýs


Níže přinášíme důležité termíny organzace školního roku 2019/2020.

Celá zpráva