Přehled termínů maturit 2020

Obor

Praktická zkouška
a písemná zkouška profilové části MZ

Ústní zkoušky společné části i profilové části MZ
a obhajoby prací

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ

Sociální činnost

 

18.5.2020 (pondělí)
Obhajoba maturitní práce.

21.5.2020 (čtvrtek)
Ústní zkoušky společné části
a ústní zkoušky profilové části.

8.4.2020 (středa)
Písemná práce CSJ

30.4.2020 (čtvrtek)
Písemná práce cizí jazyky

4.5. - 6.5.2020
(pondělí - středa)

Didaktické testy

Obchodní akademie

21.4.2020 (úterý)
Souvislá písemná práce
z předmětů Ekonomika, Účetnictví, Písemná a ústní komunikace.

20.5.2020 (středa)
Ústní zkoušky společné části
a ústní zkoušky profilové části
 

8.4.2020 (středa)
Písemná práce CSJ

30.4.2020 (čtvrtek)
Písemná práce cizí jazyky

4.5. - 6.5.2020
(pondělí - středa)

Didaktické testy


Konec školního roku pro žáky čtvrtých ročníků je stanoven na 29.4.2020 (středa).