Organizace závěrečných zkoušek MU3

ORGANIZACE PÍSEMNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2018/2019 dne 3.6.2018

 

Třída: MU3

Obor: Rekondiční a sportovní masér

 

Zahájení: 7:55 hod paní ředitelkou v multimediální učebně č.3.

8:00 hod písemná práce (nejdéle trvá 240 min.)

 

Místo konání: třída multimediální učebna č.3

 

Písemná práce z odborných předmětů:

Předsedkyně: Mgr. Lucie Daňková

Místopředsedkyně: Mgr. Romana Hlinecká

Třídní učitel: Mgr. Miriam Zralá

Odborník z praxe: Mgr. Zuzana Kapounová

 

 

Zadá: Mgr. Marek Smutný+ dozor Romana Hlinecká

 

Žáci:

Schindlerová Renata

Bílková Jana

Fusková Klára

Holas David

Kellerová Karin

Král Martin

Lipková Karolína

Petřík Tomáš

Pličková Karolína

Sláma Dominik

Urbánková Jana

 


ORGANIZACE PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

2018/2019 dne 5. 6. 2019

 

Třída: MU3

Obor: Rekondiční a sportovní masér

 

Místo konání: Učebna masáží č.1, zázemí šatna

 

Předsedkyně: Mgr. Lucie Daňková

Místopředsedkyně: Mgr. Romana Hlinecká

Třídní učitel: Mgr. Miriam Zralá

Odborník z praxe: Mgr. Zuzana Kapounová

 

 

Zkouška z odborného výcviku:

Zkoušející: Mgr. Miriam Zralá

Přísedící: Mgr. Marek Smutný

 

 

Časový harmonogram:

7:50 – 8:00 Zahájení

 

Příprava a zkoušení žáků:

8:00 – 8:15 příprava – 8:45 Schindlerová Renata

8:30 – 8:45 příprava – 9:15 Jana Bílková

9:00 – 9:15 příprava – 9:45 Klára Fusková

9:30 – 9:45 příprava – 10:15 David Holas

10:00 – 10:15 příprava – 10:45 Karin Kellerová

10:30 - 10:45 příprava – 11:15 Martin Král

11:00 - 11:15 příprava – 11:45 Karolína Lipková

11:30 -11:45 příprava – 12:15 Tomáš Petřík

12:00 – 12:15 příprava – 12:45 Karolína Pličková

12:30 – 12:45 příprava – 13:15 Dominik Sláma

13:00 – 13:15 příprava – 13:45 Jana Urbánková

 

14:00 Vyhlášení výsledků

 


ORGANIZACE ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

2018/2019 dne 13. 6. 2019

 

Třída: MU3

Obor: Rekondiční a sportovní masér

 

Předsedkyně: Mgr. Lucie Daňková

Místopředsedkyně: Mgr. Romana Hlinecká

Třídní učitel: Mgr. Miriam Zralá

Odborník z praxe: Mgr. Zuzana Kapounová

 

Místo konání: Učebna masáží č.1, zázemí šatna

 

 

Zkouška z odborných předmětů:

Zkoušející: Mgr. Miriam Zralá

Přísedící: Mgr. Marek Smutný

 

Nutná dvě potítka

 

Časový harmonogram:

7:50 – 8:00 Zahájení paní předsedkyní

 

Příprava a zkoušení žáků:

8:00 – 8:15 příprava – 8:30 Renata Schindlerová

8:10 – 8:30 příprava – 8:45 Jana Bílková o 25%

8:25– 8:45 příprava – 9:00 Klára Fusková o 25%

8:40 – 9:00 příprava – 9:15 David Holas o 25%

8:55 – 9:15 příprava – 9:30 Karin Kellerová o 50%

9:00 - 9:30 příprava – 9:45 Martin Král o 100%

9:25 – 9:45 příprava – 10:00 Karolína Lipková o 25%

9:30 - 10:00 příprava – 10:15 Tomáš Petřík o 100%

9:45 – 10:15 příprava – 10:30 Karolína Pličková o 100%

10:00 – 10:30 příprava – 10:45 Dominik Sláma o 100%

10:25 – 10:45 příprava – 11:00 Jana Urbánková o 50%

 

U ústní části JZZ jsou časy přípravy žáků následné:

  • neprodloužen čas 15 minut
  • o 25%-50 % prodloužen čas 20 minut
  • o 75% prodloužen čas 25 minut
  • o 100% prodloužen čas 30 minut

 

 

11:10 Vyhlášení výsledků

 

Slavnostní předání závěrečných vysvědčení a výučních listů proběhne 13.6.2019 v aule ZŠ v 15:00h.