Organizace závěrečných zkoušek P3

ORGANIZACE PÍSEMNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2018/2019 dne 3. 6. 2019

 

Třída: P3

Obor : Pečovatelské služby

 

Zahájení: 7,55 hod

8,00 hod. Písemná práce (ukončení 12,00 hod.)

 

Místo konání: Učebna č.218, učebna pečovatelství, učebna VYT, učebna č. 213

 

Předsedkyně: Mgr. et Mgr. Dana Štarhová

Místopředsedkyně: Mgr. Hana Gottwaldová

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Dobšíková, PhD.

Odborník z praxe: Mgr. Andrea Slavíčková DiS.

 

 

Zadá: Mgr. Hana Gottwaldová

Dozor: PhDr. Renáta Kupsová

Asistenti: Ing. Eva Navrátilová, Mgr. Andrea Dobšíková

 

Žáci:

Učebna P č. 218

 

Michaela Babáková

Markéta Bilová

Jana Ledvinková

Eduard Matula

Nicole Schaaf

Jaroslav Vavřinec

 

Dominik Tichý – asistentka Mgr. Andrea Dobšíková, místnost č. 213 (učebna výtvarné výchovy)

Miroslava Pillařová – asistentka Ing. Eva Navrátilová, místnost č. 204 (pečovatelna)

 


ORGANIZACE PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2018/2019 dne 6. 6. 2019 a 7. 6. 2019

 

Třída : P3

Obor : Pečovatelské služby

 

Místo konání: Učebna pečovatelství, kuchyňka (ZŠ)

Zázemí: Učebna č. 218 P

 

Předsedkyně: Mgr. et Mgr. Dana Štarhová

Místopředsedkyně: Mgr. Hana Gottwaldová

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Dobšíková, PhD.

Odborník z praxe: Mgr. Andrea Slavíčková DiS.

 

 

Zkoušející: Ing. Eva Navrátilová, Mgr. Andrea Dobšíková PhD.

Přísedící: PhDr. Ivana Svobodová, PhDr. Renáta Kupsová

 

6. 6. 2019

7,55 Zahájení

8,00 – 13,00 (nejpozději v 15,00)

 

Žáci:

Michaela Babáková

Markéta Bilová

Eduard Matula

Nicole Schaaf

 

 

7. 6. 2019

7,55 Zahájení

8,00 – 13,00 (nejpozději v 15,00)

 

Žáci:

Jana Ledvinková

Miroslava Pillařová

Dominik Tichý

Jaroslav Vavřinec

 

 

15:00 h – vyhlášení výsledků

 


ORGANIZACE ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2018/2019 dne 13. 6. 2019

 

Třída: P3

Obor: Pečovatelské služby

 

Místo konání: Učebna pečovatelství (ZŠ)

Zázemí: Učebna č. 218 P

 

Předsedkyně: Mgr. et Mgr. Dana Štarhová

Místopředsedkyně: Mgr. Hana Gottwaldová

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Dobšíková, PhD.

Odborník z praxe: Mgr. Andrea Slavíčková DiS.

 

 

Zkoušející: Mgr. Jaroslava Gurková

Přísedící: Mgr. Andrea Dobšíková PhD.

Asistentka :

 

 

Časový harmonogram:

7,55 Zahájení

8,00 – 8,30 příprava - 8,45 Miroslava Pillařová o 100%

8,30 – 8,50 příprava - 9,05 Jana Ledvinková o 50%

8,50 – 9,10 příprava - 9,25 Michaela Babáková o 50%

9,10 – 9,30 příprava - 9,45 Markéta Bilová o 50%

9,30 – 9,50 příprava - 10,05 Nicole Schaaf o 50%

9,50 – 10,10 příprava - 10,25 Jaroslav Vavřinec o 50%

10,10 – 10,40 příprava – 10,55 Dominik Tichý o 100%

10,40 – 11,10 příprava - 11,25 Eduard Matula o 100%

 

U ústní části JZZ jsou časy přípravy žáků následné:

  • neprodloužen čas 15 minut
  • o 25%-50 % prodloužen čas 20 minut
  • o 75% prodloužen čas 25 minut
  • o 100% prodloužen čas 30 minut

 

11:25 - vyhlášení výsledků

 

Slavnostní předání závěrečných vysvědčení a výučních listů proběhne 13. 6. 2019 v aule ZŠ v 15:00h.