Zkušební komise - P3

JMENOVÁNÍ

Ve smyslu § 3, odstavce 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem

 

jmenuji zkušební komisi pro závěrečnou zkoušku studijní obor:

Pečovatelské služby 75-41-E/01

předsedkyně: Mgr. et Mgr. Dana Štarhová
místopředsedkyně zkušební komise: Mgr. Hana Gottwaldová
třídní učitelka: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D.
Odborník z praxe: Mgr. Andrea Slavíčková DiS.

 

Písemná zkouška: 3. 6. 2019

 

Praktická zkouška z odborného výcviku: 6. 6. a 7. 6. 2019

Zkoušející: Ing. Eva Navrátilová, Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D.

Přísedící: PaedDr. Ivana Svobodová, PhDr. Renáta Kupsová

 

Ústní zkouška z odborných předmětů: 13. 6. 2019

Zkoušející: Mgr. Jaroslava Gurková,

Přísedící: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D.

 

 

V Brně dne 15. 3. 2019

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka