Zkušební komise - TV2

JMENOVÁNÍ

Ve smyslu § 3, odstavce 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem

 

jmenuji zkušební komisi pro závěrečnou zkoušku studijní obor:

Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01

předseda: Mgr. et Mgr. Jiří Homola
místopředseda zkušební komise: Mgr. Miroslava Kubicová
třídní učitel: Ing. Eva Štefková
Odborník z praxe: Ing. Svatopluk Staněk

 

Písemná zkouška z technologie: 3. 6. 2019

 

Praktická zkouška z odborného výcviku: 4. 6. a 5. 6. 2019

Zkoušející: Ing. Eva Štefková

Přísedící: Ing. Dana Šindelářová

 

Ústní zkouška z odborných předmětů: 13. 6. 2019

Zkoušející: Ing. Eva Štefková

Přísedící: Ing. Kateřina Jará

 

 

V Brně dne 15. 3. 2019

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka