Režim dne

7.00-10.00

 • rodiče přivádějí děti do mateřské školy 
 • hry a spontánní činnosti dět
 • řízené činnosti - individuální, skupinové, kolektivní
 • hygiena a  svačina podle potřeby dětí ( 9.30 -10.00)
 • rehabilitace
 •  individuální činnosti zaměřené na rozvoj prostorové orientace a samostatného pohybu
 • zrakově stimulační cvičení
 • muzikoterapie
 • canisterapie

10.00-12.00

 • pobyt venku - tématické vycházky, výlety, pobyt na školní zahradě
 • kulturní akce – divadla, koncerty, výstavy
 • pravidelné návštěvy v keramické dílně CVČ Lužánky

12.00-12.30

 •  hygiena, oběd

12.30- 13.30

 •  sebeobslužné činnosti, polední odpočinek, relaxace

13.30-16.00

 • postupné vstávání
 • individuální logopedická péče a rozvoj komunikačních dovedností
 • hry a spontánní činnosti dětí
 • rozvíjení potřebných dovedností – individuální či skupinové
 • hygiena a svačina podle potřeby dětí (14.30-15.00)
 • dle počasí pobyt na školním hřišti
 • rodiče si odvádějí děti domů

Mgr. Dagmar Sýsová
ředitelka školy
V Brně 4.9.2007