ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 32

 

Předmět:        Školská rada

Účel: Vyjádření a souhlas se zněním Výroční zprávy 2014-2015

Místo:             SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno

Datum: 13.10.2015

Strana: 1

Přítomni:

Omluveni:

Hosté:

Ing. Petr Karásek

 

 

Ing. Otto Schmidt

 

 

Jana Jasparová

 

 

Radmila Pechová

 

 

Romana Hlinecká

 

 

Lukáš Žemla

 

 

Program jednání:

 

 

Znění Výroční zprávy 2014-2015 odesláno v elektronické podobě všem členům školské rady.

 

 

 

Projednané body 

  • Výroční zpráva 2014-2015

 

 

 

Usnesení: 

  • Souhlas všech členů školské rady se zněním Výroční zprávy 2014-2015 bez připomínek