Termíny maturitních a závěrečných zkoušek

7.9.2023 - písemná práce z českého jazyka

8.9.2023 - písemná práce z anglického jazyka

11.9.2023 - obhajoba maturitní práce oboru S

14.9.2023 - praktická závěrečná zkouška oboru P

15.9.2023 - ústní závěrečná zkouška oboru P

×