Historie školy

V současné době se naše škola skládá ze sedmi subjektů a je největším vzdělávacím zařízením pro zdravotně znevýhodněné v České republice. Krátce se podívejme do historie.

Brněnský ústav pro výchovu nevidomých byl otevřen v roce 1835 v Brně-Zábrdovicích, nesl název Ústav pro slepé a jeho zakladatelem byl Jan Rafael Beitl

V souvislosti s uzákoněním povinné školní docházky (1948) i pro nevidomé děti byla při ústavu zřízena národní a neúplná osmiletá střední škola.

V roce 1961 vzniká základní devítiletá škola internátní pro nevidomé se čtyřmi třídami pro slabozraké.

V roce 1978 byla založena mateřská škola pro nevidomé.  Od školního roku 1987/88 se škola rozrůstá o Zvláštní školu pro nevidomé.

Později se název změnil na Mateřská, základní a zvláštní škola pro nevidomé a slabozraké s internátem.

V roce 1990 se škola přestěhovala z ulice Veveří 15 v Brně do komplexu budov v areálu bývalé Krajské politické školy v Brně.

Celý areál se postupně proměňoval a proměňuje tak, aby co nejlépe sloužil zdravotně znevýhodněným dětem. 

Soukromá střední škola internátní pro zrakově postiženou mládež  byla založena v roce 1992 a byla první střední školou pro takto handicapovanou mládež v Brně. 

Od roku 1994 ke škole přibylo Speciální pedagogické centrum. Od roku 2006 se škola sloučila se střední školou a vznikla Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2.

K 1. září roku 2016 jsme se stali Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro zdravotně znevýhodněné s možností přijímat žáky s různými typy postižení.

 

Celá historie školy ke stažení.

Ředitelé školy

Ředitelé ústavu:

 • Jan Rafael Beitl, 1835 - 1852
 • Antonín Malý, 1852 - 1853
 • Jan Schwarz, 1853 - 1888
 • František Pavlík, 1888 - 1919
 • Antonín Špička, 1919 - 1933
 • Rudolf Vejmělek, 1933 - 1942
 • Norbert Doležel, 1943 - 1948
 • Josef Sedlák, 1948 - 1950
 • Drahomír Hanák, 1950 - 1950

(Do roku 1943 byl ředitel ústavu zároveň ředitelem školy. Od tohoto roku do roku 1950 byla funkce ředitele diferencována.)

Ředitelé školy:

 • Jaroslav Pozdník, 1942 - 1945
 • Otakar Sadovský, vedoucí učitel, duben 1945
 • Rudolf Vejmělek, 1945 (květen) - 1948
 • Vincenc Král, vedoucí učitel, 1948 (únor - březen)
 • Lubomír Nop, vedoucí učitel, 1948 (duben-květen)
 • Vladimír Racek, 1948 - 1950
 • Drahomír Hanák, 1950 - 1977
 • Josef Smýkal, 1977 - 1982
 • Zdenka Plisková, 1982 - 1990
 • Hana Adamczyková, 1990 – 2006
 • Mgr. Dagmar Sýsová, 2006 - 2018
 • Ing. Soňa Šestáková, 2018 - dosud
×