Zápis do 1. třídy základní školy

Žáci jsou do základní školy přijímáni na základě zápisu, který bývá zpravidla v dubnu předcházejícího školního roku.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce formou písemné žádosti a doporučení školského poradenského zařízení nebo doporučení z PPP. Na základě těchto dokladů a dle kapacitních možností rozhoduje o přijetí žáka ředitel školy ve správním řízení.

 

Dokumenty ke stažení

Přehled termínů

Zatím nebyly vloženy žádné položky.
×