Zápis do 1. třídy základní školy

Oznámení o losování

Při přijímání dle kritérií pro přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání, kód: 79-01-C/01 v Základní škole do školního doku 2022/2023 došlo k situaci, že dva a více uchazečů se umístili na stejném místě a o pořadí rozhodne losování.

Kompletní text Oznámení o losování najdete na tomto odkazu (PDF)

Žáci jsou do základní školy přijímáni na základě zápisu, který proběhne ve dnech 21. 4. a 28. 4. 2022 v době 8:00-16:00 hodin.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce formou písemné žádosti a doporučení školského poradenského zařízení nebo doporučení z PPP. Na základě těchto dokladů a dle kapacitních možností rozhoduje o přijetí žáka ředitel školy ve správním řízení.

 

Dokumenty ke stažení

Přehled termínů

Zápis do 1. třídy
21. 4. 2022 v 8:00 – 16:00
Zápis do 1. třídy
28. 4. 2022 v 8:00 – 16:00
Zahájení školního roku
1. 9. 2022
×