Internát

Internát je výchovné zařízení pro žáky střední a základní školy pro společný pobyt žáků školy v době mimo vyučování a přechodné ubytování, při respektování jejich osobních zájmů, aktivního odpočinku, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování.

 

budova internátu 

Doplňuje výchovnou, vzdělávací i organizační činnost školy se zaměřením na společenské, kulturní, mravní, citové, pracovní, zdravotní a hygienické zájmy a potřeby žáků a na jejich další pozitivní rozvoj. Žákům s různým postižením internát zajišťuje nezbytnou speciálně pedagogickou podporu.

Cena ubytování

Výše úplaty za ubytování žáků je stanovena ředitelkou školy

 • 500 Kč měsíčně pro žáky základní školy
 • 1600 Kč měsíčně pro žáky střední školy

Způsob úhrady

 • převod na účet školy
 • vklad v hotovosti na pokladně školy

Číslo účtu školy: 195 333 621/0710, variabilní symbol přidělený na základě odevzdané přihlášky ke stravování. Bez této specifikace nemůže být platba identifikovaná. Platbu za internát je možno hradit dohromady s platbou za stravu. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy.

Zájmové činnosti na internátě

Na internátě fungují zájmové činnosti

Na internátě fungují zájmové činnosti

Podle svých osobních zálib se mohou žáci přihlásit do zájmových činností. Zaměření a náplň jednotlivých zájmových činností určují jejich vedoucí (vychovatelé nebo externí pracovníci) v součinnosti s vedením internátu.

Po dohodě se skupinovým vychovatelem se mohou žáci zapojit i do zájmových aktivit mimo internát. Žáci jsou každoročně, počátkem školního roku, seznamováni s možnostmi zájmové činnosti v internátě.

Internát organizuje společné návštěvy divadelních a filmových představení, koncertů apod.

Zájmové činnosti pro středoškoláky

Zájmové činnosti pro středoškoláky

David Fráňa

 • Pondělí: plavání a večer internet, posilovna nebo stolní fotbal
 • Úterý: služba a večer fotbal, florbal (tělocvična, hřiště)
 • Středa: vycházka a veřer stolní fotbal
 • Čtvrtek: posilovna, cyklistika nebo jiné sporty a večer fotbal, florbal (tělocvična, hřiště)

Karel Růžička

 • Pondělí: hudební a večer hudební
 • Úterý: příprava na vyučování a večer internet
 • Středa: vycházka a večer komentované filmy
 • Čtvrtek: služba a večer společenské hry

Sylva Strnadová

 • Pondělí: služba a večer míčové hry (tělocvična, hřiště)
 • Úterý: literární večer a showndown
 • Středa: vycházka a večer společenské hry a relaxace
 • Čtvrtek: vaření a večer kondiční cvičení (posilovna)

Zájmové činnosti pro žáky ZŠ

Zájmové činnosti pro žáky ZŠ

Pondělí

 • Kondiční plavání: zaměřeno na závodní plavání na žáky od 4. třídy
  - Machancová P., Matějíček
 • Výuka plavání: základy plavání zaměřeno na žáky 2. třídy
  - Vaďurová, Valehrach
 • Vaření a základy stolování: (max. 10), Uvaříme, pak to správně sníme
  - Škrobáková, Boháčová 
 • Keramika I: modelování z hlíny, glazurování
  - Bergerová, Machancová K.
 • Tanečky: taneční hry a nácvik

      - Kubingerová

Úterý

 • Míčové hry (showdown / atletika): košíková, fotbal, florbal.. pro  2. stupeň
  - Valehrach, Machancová P.
 • Miš Maš: děláme, co nás baví –tvoření, výlety, sport
  - Bergerová, Boháčová 
 • Čtvero ročních období: různé aktivity podle ročních období
  - Matějíček, Škrobáková

Čtvrtek

 • Malé sportovky: sportovní přípravka pro žáky 1. st. ZŠ
  - Machancová P., Procházka
 • Zálesák: my a příroda
  - Valehrach, Šebetovská, Tuček
 • Keramika II: modelování z hlíny, glazurování
  - Bergerová, Boháčová
 • Všehochuť: děláme co nás baví

      - Matějíček, Škrobáková

Pátek

 • Skupinové hry:  14.15 - 15.15
  - Holcman

Zájmové činnosti pro žáky ZŠS

Zájmové činnosti pro žáky ZŠS

Děti ZŠS 5 – 8 musí mít do každého kroužku svého asistenta

Pondělí

 • Zpívánky: zpíváme a hrajeme si
  - Šebetovská, Tesařová

Úterý

 • Šikovné ručičky: trénink smyslů a motoriky
  - Kubingerová, Šebetovská

Středa

 • Výlet: každou středu, 14.00h - 17.30h

Čtvrtek

 • Pohybovky: hýbeme se, sportujeme, chodíme ven
  - Kubingerová, Machancová K., Holcman

Pátek

 • Sporťák : přizpůsobené sporty pro Spec. olympic, 13.30 – 14.10h
   

Akce internátu

Zatím nebyly vloženy žádné položky.

Fotoglaerie

Kontakt

×