Internát

Internát je výchovné zařízení pro žáky střední a základní školy pro společný pobyt žáků školy v době mimo vyučování a přechodné ubytování, při respektování jejich osobních zájmů, aktivního odpočinku, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování.

 

budova internátu 

Doplňuje výchovnou, vzdělávací i organizační činnost školy se zaměřením na společenské, kulturní, mravní, citové, pracovní, zdravotní a hygienické zájmy a potřeby žáků a na jejich další pozitivní rozvoj. Žákům s různým postižením internát zajišťuje nezbytnou speciálně pedagogickou podporu.

Cena ubytování

Výše úplaty za ubytování žáků je stanovena ředitelkou školy

 • 500 Kč měsíčně pro žáky základní školy
 • 1400 Kč měsíčně pro žáky střední školy

Způsob úhrady

 • převod na účet školy
 • vklad v hotovosti na pokladně školy

Číslo účtu školy: 195 333 621/0710, variabilní symbol přidělený na základě odevzdané přihlášky ke stravování. Bez této specifikace nemůže být platba identifikovaná. Platbu za internát je možno hradit dohromady s platbou za stravu. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy.

Kroužky na internátě

Na internátě fungují kroužky

Na internátě fungují kroužky

Podle svých osobních zálib se mohou žáci přihlásit do zájmových kroužků. Zaměření a náplň činnosti jednotlivých kroužků určují jejich vedoucí (vychovatelé nebo externí pracovníci) v součinnosti s vedením internátu.

Po dohodě se skupinovým vychovatelem se mohou žáci zapojit i do zájmových aktivit mimo internát. Žáci jsou každoročně, počátkem školního roku, seznamováni s možnostmi zájmové činnosti v internátě.

Internát organizuje společné návštěvy divadelních a filmových představení, koncertů apod.

Kroužky pro středoškoláky

Kroužky pro středoškoláky

David Fráňa

 • Pondělí: plavání a večer internet, posilovna nebo stolní fotbal
 • Úterý: služba a večer fotbal, florbal (tělocvična, hřiště)
 • Středa: vycházka a veřer stolní fotbal
 • Čtvrtek: posilovna, cyklistika nebo jiné sporty a večer fotbal, florbal (tělocvična, hřiště)

Karel Růžička

 • Pondělí: hudební a večer hudební
 • Úterý: příprava na vyučování a večer internet
 • Středa: vycházka a večer komentované filmy
 • Čtvrtek: služba a večer společenské hry

Sylva Strnadová

 • Pondělí: služba a večer míčové hry (tělocvična, hřiště)
 • Úterý: literární a večer showndown
 • Středa: vycházka a večer společenské hry a relaxace
 • Čtvrtek: vaření a večer kondiční cvičení (posilovna)

Kroužky pro žáky ZŠ

Kroužky pro žáky ZŠ

Pondělí

 • Kondiční plavání: zaměřeno na závodní plavání na žáky od 4. třídy
  - Machancová, Matějíček
 • Výuka plavání: základy plavání zaměřeno na žáky 2. třídy
  - Vaďurová, Valehrach
 • Vaření a základy stolování: (max. 10), Uvaříme, pak to správně sníme, vybírá se příspěvek na suroviny 200,-Kč/pololetí
  - Škrobáková, Boháčová 
 • Keramika I: vybírá se příspěvek 100,-Kč/pololetí, modelování z hlíny, glazurování
  - Bergerová
 • Tanečky: taneční hry a nácvik

      - Kubingerová, Šebetovská

Úterý

 • Míčové hry (showdown / atletika): košíková, fotbal, florbal.. pro  2. stupeň
  - Valehrach, Valachová, Machancová
 • Miš Maš: děláme, co nás baví –tvoření, výlety, sport
  - Bergrová, Boháčová 
 • Čtvero ročních období: různé aktivity podle ročních období
  - Matějíček, Škrobáková

Čtvrtek

 • Malé sportovky: sportovní přípravka pro žáky 1. st. ZŠ
  - Machancová, Škrobáková
 • Zálesák: my a příroda
  - Miksa, Valehrach, Matějíček
 • Keramika II: vybírá se příspěvek 100,-Kč/pololetí, modelování z hlíny, glazurování
  - Bergerová, Boháčová

Pátek

 • Skupinové hry:  14.15 - 15.15
  - Miksa

Kroužky pro žáky ZŠS

Kroužky pro žáky ZŠS

Děti ZŠS 5 – 8 musí mít do každého kroužku svého asistenta

Pondělí

 • Zpívánky: zpíváme a hrajeme si
  - Bartošová, Netesalová

Úterý

 • Šikovné ručičky: trénink smyslů a motoriky
  - Kubingerová, Šebetovská

Středa

 • Výlet: každou středu, 14.00h - 17.30h

Čtvrtek

 • Pohybovky: hýbeme se, sportujeme, chodíme ven
  - Kubingerová, Šebetovská, Netesalová

Pátek

 • Sporťák : přizpůsobené sporty pro Spec. olympic, 13.30 – 14.10h
   

Fotoglaerie

Kontakt

×