Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Miksová poskytuje konzultační hodiny žákům i rodičům, poradenskou činnost v profesní orientaci žáků - předávání informačních materiálů žákům a jejich rodičům, zprostředkování besed náborových pracovníků škol s žáky atd.

Konzultační hodiny

  • Pondělí: 7:40-8:00, 13:30-14:00
×