Videor

Základním cílem spolku je posílení úzké vazby mezi školou a rodiči dětí k rozvoji školství a z toho vyplývající zlepšení podmínek a práce školy.

Spolek dále podporuje zájmovou činnost dětí a žáků školy, podle zájmu pořádá pro děti a žáky speciální kurzy, pro děti, žáky, jejich rodiče a další zájemce pořádá kulturní, sportovní a společenské akce.

Podle finančních možností podporuje materiální vybavení školy.

Kontaktní a platební údaje

Název: VIDEOR, z.s.

IČO: 687 30 250

Sídlo: Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 164334015/0300

×