Sponzoři a spolupráce

Sponzoři a dárci školy

Děkujeme mnohokrát dárcům naší školy

 • AXA ČR s.r.o., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
 • AWAC, spol. s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
 • BD SENSORS s r.o, Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice
 • C.U.C.CZ, spol. s r.o., Šumavská 31, 612 54 Brno
 • CONTRA, Pod Terebkou 9,140 00 Praha-Nusle
 • CONTROL TECHNIQUES, Podnikatelská 2b, 612 00 Brno
 • Černý Karel Ing., Toskánská 2499, Hostivice 253 01
 • ELVEKO CZ s.r.o., Wagnerova 832, 666 01 Tišnov
 • FILMFEST, s.r.o., Filmová 174, 761 79 Zlín
 • Francouzová Věra, Svatováclavská 400, 686 01 Uherské Hradiště
 • GENEI s r.o Praha, Poděbradská 20, 190 00 Praha 9
 • Glazura s.r.o., Roudnice nad Labem
 • Hrazdíra Josef, Ing., Telnice
 • H.K.U., spol.s .r.o., Poděbradova 289/113, 612 00  Brno-Ponava
 • Jezdecké a sport.centrum, Zámečnická 1, 602 00 Brno
 • J.K.R. spol. s r.o., Pražská14  261 01 Příbram II
 • Kampos, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim
 • Kapsa Tomáš, Lubná 12, 270 36
 • KONZULTA Brno, a.s., Veveří 9, 602 00 Brno
 • MCAE Systems, s.r.o., Knínická 1771, 664 34 Kuřim
 • Moravská fekální a kanlání s.r.o., Brněnská 991, exit Brno-Chrlice (sjezd na Želešice), 664 42 Modřice
 • Nadace Leontinka, Karlovarská 1104/14 | 161 00 Praha 6
 • Nuovo Caffe s.r.o., Zákoutí 2844/39, 616 00 Brno
 • Motorola Solutions CZ, s.r.o., Kolejní 1, 612 00 Brno
 • OSC, a.s., Staňkova 18a, 612 00 Brno
 • STABIL, s.r.o., Hlinky 142 c, 603 00 Brno
 • Trimetal s r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno
 • TÜV NORD Czech, s.r.o., Pod Hájkem 1, 180 00 Praha
 • VHZ-DIS, spol. s .ro., Mírová 25, 618 00 Brno
 • WOMBAT, s.r.o., Březinova 23, 616 00  Brno

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu - Logo

 •  Sportovní soustředění žáků se zrakovým postižením Valnovka 2023

  Tradiční sportovní soustředění se uskutečnilo v termínu od 10. – 15. 9. 2023 v hotelu Valnovka v Kamenici u Prahy.

  Letos se jej zúčastnilo 34 osob, z toho 13 dospělých, 21 žáků. Přijely výpravy ze ZŠ pro zrakově postižené z Plzně, Brna, Prahy – Hradčan, Prahy – N. Míru a výpravy integrovaných žáků z SPC Plzeň, Liberec a Brno. Mezi dospělými byli učitelé, vychovatelé, speciální pedagogové a také zdravotnice, trenérka pro plavání, trenér pro atletiku a trenér pro goalball. Žáci a doprovod  z Opavy se bohužel letos nemohli zúčastnit.  Důvodem bylo stěhování školy do nové budovy v tomto termínu.

  Pro ubytování jsme našli novou lokalitu, která, jak jsme doufali, nám poskytne potřebné zázemí, protože v hotelu mají zkušenosti se zrakově postiženými. Přímo v hotelu je bazén, který jsme využili pro plavecký výcvik a taneční sál, který jsme využili jako tělocvičnu na goalball.

  Na zahrádce hotelu jsme na stole pro stolní tenis hráli pinponk pro nevidomé. Také jsme měli zmenšený a upravený stůl na showdown, na kterém děti tuto hru hrály.

  Atletický/fotbalový stadion nebyl ve vzdálenosti, kterou bychom mohli v rámci sportovních rotací zvládnout, tak jsme vzali za vděk asfaltovými cestami a loukami o okolí hotelu. Totéž se týkalo jízdy na tandemových kolech.

  Program soustředění byl sestaven tak, aby se účastníci ve skupinkách vystřídali každý den na jednotlivých sportovních stanovištích. Dle úrovně dovedností se učili základům sportů nebo se již zdokonalovali v atletice, plavání a goalballu. Doplňkově se věnovali tandemové cyklistice, stolnímu tenisu pro nevidomé a showdownu.

  Velice využívané bylo dětské hřiště u hotelu jako zázemí pro volný čas. Také autobusy na výlety do Kamenice, jezdily v pravidelných intervalech. Na závěr soustředění jsme s dětmi opékali špekáčky.

  Na dětech je znát snaha o dosahování co nejlepších výsledků, jsou činnostmi zaujaté a sportování je baví – příští rok chtějí jet znovu… Opět jsou mezi nimi talentované děti, které budeme zvát na další akce – víkendová soustředění dle jednotlivých sportů. Kalendář těchto akcí jsme vytvořili při pracovních schůzkách vedoucích výprav ve večerních hodinách.

  Klimatické podmínky byly dobré – pršelo jen přes noc a celé dny svítilo slunce nebo bylo hezky. Díky tomu jsme vše zvládli tak, jak jsme si naplánovali. Pokud by pršelo přes den, neměli jsme místo, kde bychom dělali alespoň atletiku.

  Pokud by se soustředění mělo opakovat na tomto místě, bylo by vhodné zjistit, kde jsou v Kamenici sportovní haly nebo ZŠ se sportovním zázemím a naplánovat si autobusové spoje.

  Sportovní soustředění opět naplnilo stanovené cíle.

  Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

   

 • V roce 2024 se podařilo škole zajistit prostředky na financování projektu: „Sportovní vybavení pro rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže se zrakovým postižením“.
  Díky doplnění stávajícího sportovní inventáře a nakoupení nového vybavení, zajistíme lepší podmínky pro pravidelnou pohybovou aktivitu v jednotlivých sportovních disciplínách a podpoříme rozvoj sportovních schopností a pohybových dovedností zrakově postižených dětí, žáků a studentů naší školy.
  Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

  Poskytnutý příspěvek: 241 553,- Kč

 • V roce 2024 se podařilo škole zajistit prostředky na financování projektu: „Modernizace pracoviště pro tisk Braillova písma“.

  Díky novému vybavení v podobě moderní braillské tiskárny se specializovaným softwarem Duxbury systems zajistíme převody učebnic a beletrie. Podpoříme klienty SPC s těžkým zrakovým postižením ve čtenářské gramotnosti a v jejich vzdělávání.

  Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

  Poskytnutý příspěvek: 150 900,- Kč

 

 • Na přelomu února a března 2023 se konal lyžařský kurz, který je součástí výuky tělesné výchovy pro žáky 1. ročníků a volná místa jsou doplněná staršími žáky.  Po výrazném zdražení ubytovacích služeb, vleků a dopravy nám letos s nákupem nového lyžařského materiálu pro žáky a se spolufinancováním kurzu pomohla nadace Světluška částkou 97 100 Kč.

Skupnika lyžařů

Snowboardista

Rozcvička ve sněhu

 

 • V roce 2022 se podařilo škole zajistit prostředky na financování projektu: Interaktivní tabule (MultiBoard) – všestranné rozvíjení ZP dětí formou hry.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze Sbírky Světluška. Poskytnutý příspěvek: 95850,-Kč

Díky velkoplošné dotykové obrazovce MultiBoard můžeme žákům se zrakovým a kombinovaným postižením pomocí zábavné formy rozšířit možnosti ve vzdělávání.

 

Světluška - Nadace českého rozhlasu (logo)

 • V roce 2022 byl škole poskytnut nadační příspěvek z celonárodní sbírky Světluška v rámci dlouhodobého grantového programu HGŘ 2022 – Volnočasové aktivity a seberealizace.

  Za částku 184 668,- Kč škola objednala a byly jí dodány dvě tandemová kola od firmy Duratec.
  Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
  Tandemové koloTandemvá kolaTandemové kolo

 • V roce 2021 se podařilo škole zajistit prostředky na financování projektu: iPad jako pomocník při vzdělávání, hře a tréninku zraku i jemné motoriky.
  Díky iPadům můžeme žákům se zrakovým a kombinovaným postižením rozšířit možnosti ve vzdělávání, digitální gramotnosti, hře a podpořit je v rozvoji zrakových i motorických dovedností pomocí vhodných edukačních aplikací.
  Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
  Poskytnutý příspěvek: 65 670 Kč a věcný dar: 2x typ iPad 2018 A1954

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka - logoNadace Leontinka sponzorsky přispěla částkou 106 000,- Kč na Celorepublikové sportovní soustředění pro děti se ZP  a částkou 31 000,-Kč na Závodní, kompenzační a výukové plavání pro děti a mládež se ZP.

Nadace Charty 77 - Sport bez barier

Nadace Charty 77 - Sport bez barier sponzorsky přispěla částkou 30 000,-Kč na Celorepublikové goalballové soustředění

Projekt MAP Brno II

Naše škola se zapojila do projektu MAP Brno II.

Podrobnosti najdete v odkazu na webu statutárního města Brna:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol

×