Režim dne

7.00 – 10.00

 • rodiče přivádějí děti do mateřské školy 
 • hry a spontánní činnosti dětí
 • pravidelný denní rituál na přivítání všech dětí
 • řízené činnosti - individuální, skupinové, kolektivní
 • individuální speciální péče – rozvíjení pohybových dovedností; činnosti zaměřené na rozvoj prostorové orientace a samostatného pohybu,
 • rozvíjení komunikačních dovedností, zraková terapie,
 • skupinová muzikoterapie
 • canisterapie pravidelně jedenkrát týdně zaměřená dle potřeb jednotlivých dětí se souběžným postižením více vadami
 • hygiena a svačina podle potřeby dětí (9.30 -10.00)

10.00 – 12.00

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku - tematické vycházky do blízkého okolí, krátké výlety, pobyt na školní zahradě s využitím venkovních herních prvků, pobyt na školní terase
 • kulturní akce - divadla, koncerty, výstavy, návštěvy v keramické dílně CVČ Lužánky

12.00 – 12.30

 • hygiena, oběd (dle možností rozvíjení dovedností samostatně stolovat nebo nácvik a upevňování schopnosti kousat, žvýkat a polykat)

12.30 – 13.30

 • sebeobslužné činnosti, polední odpočinek, relaxace, dle potřeby zklidňující masáže

13.30 – 16.00

 • postupné vstávání
 • hry a spontánní činnosti dětí
 • individuální rozvíjení konkrétních dovedností zohledňující potřeby jednotlivých dětí
 • hygiena a svačina podle potřeby dětí (14.30-15.00)
 • rodiče si odvádějí děti domů

Školní vzdělávací program

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.
×