Speciálně pedagogické centrum

Individuální a komplexní přístup

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením a vícečetným postižením v kombinaci se zrakovou vadou ve věku od 2 let po ukončení středoškolského studia.

Co poskytujeme?

Komplexní diagnostika

Intervence

Doporučení vhodných pomůcek

×