Knihovna školy

Na škole jsou k dispozici dvě knihovny:

  • Učitelská a odborná
  • Žákovská (beletrie)

Knihovna ZŠ je umístěna ve dvou místnostech budovy B2 ve vstupní hale. Knihy v černotisku půjčujeme každý pátek o velké přestávce nebo po domluvě, braillské tisky pouze po domluvě. Čtenářům je k dispozici téměř 2000 svazků různého zaměření.

Půjčování je možné pouze po předložení přihlášky podepsané zákonným zástupcem.

Čtenářská dílna

Čtenářské dílny jsou určeny pouze pro žáky II. stupně základní školy. Knihy půjčují vyučující českého jazyka po domluvě. Pro dílny platí stejný výpůjční řád a přihláška jako pro školní knihovnu.

Fotogalerie

Kontakt

Mgr. Jitka Hájková

Mgr. Veronika Svobodová

PhDr. Taťána Rašková, CSc.

×