Školní družina a Školní klub

Školní družina a Školní klub zajišťují výchovně vzdělávací činnost, zájmovou, tematickou rekreační a veřejně prospěšnou činnost. Obsah výchovy mimo vyučování tvoří také příprava na vyučování, odpočinkové, spontánní a sebeobslužné činnosti.

 

sál ŠD

 

  • Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. – 5. třídy ZŠ
  • Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům 6. – 9. třídy ZŠ

Fotogalerie

Kontakt

×