Mateřská škola

Realizace dětí prostřednictvím hry

Poskytujeme všestrannou speciálně pedagogickou péči dětem s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem.

Proč zrovna k nám?

Posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný život nezbytné.

Návštěvy divadelních představení a koncertů, různé exkurze a výlety.

Dítě se postupně stává samostatnějším a méně závislým na rodičích.

Ozvěte se nám

Mgr. Dagmar Pelikánová

×