Mateřská škola

Realizace dětí prostřednictvím hry

Poskytujeme všestrannou speciálně pedagogickou péči dětem nevidomým, se zbytky zraku a slabozrakým, ale i dětem, jejichž zrakové postižení je dále kombinováno jinou vadou (mentální retardací, tělesným postižením nebo poruchou komunikace)

Proč zrovna k nám?

Posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný život nezbytné.

Návštěvy divadelních představení a koncertů, různé exkurze, výlety a pobyt dětí na škole v přírodě.

Dítě se postupně stává samostatnějším a méně závislým na rodičích.

Ozvěte se nám

Mgr. Dagmar Pelikánová

×