Přijímací řízení

Pro přijetí na naši školu je nezbytné k přihlášce doložit doporučení ze Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny.

Všechny důležité informace o přijímacích zkouškách naleznete na těchto stránkách - https://www.prihlaskynastredni.cz/

Podmínky zdravotní způsobilosti

Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

Kód oboru: 69-41-L/02

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Onemocnění neslučitelná s výkonem povolání

 • Srdečně cévní onemocnění
 • Obstrukční a restrikční plicní onemocnění (astma bronchiale, emfyzém plic - rozedma)
 • Kožní choroby, ekzémy, alergie
 • Epilepsie
 • Degenerativní onemocnění hybného systému
 • Strukturální vady páteře
 • Vysoký oční tlak

Onemocnění nedoporučení pro výkon povolání

 • Diabetes mellitus (cukrovka)
 • Hypermobilita drobných kloubů ruky
 • Alergická onemocnění

Rekondiční a sportovní masér

Rekondiční a sportovní masér

Kód oboru: 69-53-H/01

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

Sociální činnost

Sociální činnost

Kód oboru: 75-41-M/01

 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Kód oboru: 75-41-E/01

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování

Prodavačské práce

Prodavačské práce

Kód oboru: 66-51-E/01

 • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
 • prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
 • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
 • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
 • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
 • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
 • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
×