Přijímací řízení

Pro přijetí na naši školu je nezbytné k přihlášce doložit doporučení ze Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny.

Podmínky zdravotní způsobilosti

Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

Kód oboru: 69-41-L/02

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Onemocnění neslučitelná s výkonem povolání

 • Srdečně cévní onemocnění
 • Obstrukční a restrikční plicní onemocnění (astma bronchiale, emfyzém plic - rozedma)
 • Kožní choroby, ekzémy, alergie
 • Epilepsie
 • Degenerativní onemocnění hybného systému
 • Strukturální vady páteře
 • Vysoký oční tlak

Onemocnění nedoporučení pro výkon povolání

 • Diabetes mellitus (cukrovka)
 • Hypermobilita drobných kloubů ruky
 • Alergická onemocnění

Rekondiční a sportovní masér

Rekondiční a sportovní masér

Kód oboru: 69-53-H/01

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

Sociální činnost

Sociální činnost

Kód oboru: 75-41-M/01

 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Kód oboru: 75-41-E/01

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování

Prodavačské práce

Prodavačské práce

Kód oboru: 66-51-E/01

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu 

Zápisový lístek

Zápisový lístek (ZL) obdržíte na základní škole, kterou Vaše dítě doposud navštěvuje.

Pokud si dítě podává přihlášku na střední školu a není již žákem základní školy, musí si zápisový lístek vyzvednout:

 • Osobně na krajském úřadě příslušném trvalému bydlišti dítěte (Brno – Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 5, PSČ 601 82 , odbor školství –  sídlo Cejl 73, Brno). Pokud dítě není plnoleté, musí ZL vyzvednout zákonný zástupce. S sebou je nutný OP nebo pas, rodný list + doklad o bydlišti zákonného zástupce uchazeče. Při osobní návštěvě žádost o vydání ZL vyplňujete přímo na místě.
 • Napsat žádost, jejíž vzor naleznete na www.jmskoly.cz. Žádost  o vydání ZL zašlete poštou a poštou zpět Vám doručí ZL.
 • V případě, že pověříte jinou osobu vyzvednutím ZL, musí mít plnou moc a tu také naleznete na www.jmskoly.cz.
×