Zápis k předškolnímu vzdělávání

10. 5. 2024 v době od 8:00 do 16:00 hodin

Zápis bude organizován formou osobního podání přihlášky zákonným zástupcem. Přítomnost dítěte je velmi vhodná, ale není povinná.

Do mateřské školy   přijímáme  děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem a kombinacemi těchto postižení
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy vydává ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

Přihláška k předškolnímu vzdělávání v PDF:

Prihlaska-k-predskolnimu-vzdelavani.pdf

 Přihláška k předškolnímu vzdělávání česko - ukrajinská v PDF:

Prihlaska-k-predskolnimu-vzdelavani-cesko-ukrajinska.pdf

 

I

 

 

 

×