Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. 

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Přehled termínů

Přehled důležitých termínů pro maturanty. Soubor ke stažení zde.

Důležité informace

Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Cizí jazyk - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Matematika - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky, ústní zkouška se nekoná.

Aplikovaná masáž – ústní zkouška před maturitní komisí.

Rekondice – ústní zkouška před maturitní komisí.

Masáže – praktická zkouška před maturitní komisí, trvá 30 minut, čas na přípravu je 15 minut.

Žák si volí mezi cizím jazykem a matematikou. 

Nepovinné zkoušky:

Morfologie pohybového systému – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Somatologie – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Cizí jazyk - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Matematika - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky, ústní zkouška se nekoná.

Účetnictví – ústní zkouška před maturitní komisí.

Ekonomika – ústní zkouška před maturitní komisí.

Praktická zkouška z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace – formou písemné práce, trvá nejdéle 300 minut, žák si losuje z 3 variant zadání.

Žák si volí mezi cizím jazykem a matematikou. 

Nepovinné zkoušky:

Informační technologie – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Právo – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

Sociální činnost

Sociální činnost

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Cizí jazyk - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Matematika - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky, ústní zkouška se nekoná.

Psychologie – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Sociální pedagogika – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Obhajoba závěrečné práce před maturitní komisí.

Žák si volí mezi cizím jazykem a matematikou. 

Nepovinné zkoušky:

Sociální služby– formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Pedagogika – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Maturita z českého jazyka a literatury probíhá formou didaktického testu v rámci společné části maturitní zkoušky a formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Pro písemnou práci stanoví ředitelka školy nejméně 4 zadání, ze kterých si žák volí. Minimální rozsah písemné práce je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určila ředitelka školy maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20, dle těchto kritérií:

  • česká a světová literatura do konce 18. století – nejméně dvě díla
  • česká a světová literatura 19. století – nejméně tři díla
  • světová literatura 20. a 21. století – nejméně čtyři díla
  • česká literatura 20. a 21. století – nejméně pět děl
  • seznam musí obsahovat minimálně dvě prózy, dvě poezie, dvě dramata
  • od jednoho autora smějí být maximálně dvě díla

Žák seznam odevzdá ředitelce školy do 31. 3. kalendářního roku ve kterém maturuje.

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Maturita z cizího jazyka probíhá formou didaktického testu v rámci společné části maturitní zkoušky a formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Pro písemnou práci stanoví ředitelka školy nejméně 1 zadání, pokud stanoví více zadání žák si volí. Minimální rozsah písemné práce je 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut. 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovila ředitelka školy 20 témat.

Nahrazení zkoušek

Nahrazení zkoušek

Ředitelka školy může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit žákovi zkouškou dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk. Žák musí do 31. března podat písemnou žádost ŘŠ a musí přiložit ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Způsob záznamu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Způsob záznamu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Písemnou práci žák zaznamenává psanou formou. Žák používá k zaznamenávání pouze školou orazítkovaný papír, který obdrží od zadavatele. Žák s PUP může na základě doporučení školského poradenského zařízení písemnou práci zaznamenávat na školním notebooku, vlastním notebooku, Pichtově psacím stroji. 

V Brně dne 1. 2. 2022

Katalog četby k maturitní zkoušce

Platí pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022

1. Světová a česká próza, poezie a drama do konce 18. století - 2 díla

Bible – Nový zákon

Publius Ovidius Naso: Proměny (F. Stiebitz, 1969)

Thomas Malory: Artušova smrt (Z. Sklenář, 1960)

Dante Alighieri: Božská komedie (O. F. Babler, 1952)

Giovanni Boccaccio: Dekameron (R. Krátký, 1975)

Francois Villon: Závěť (J. Loukotková, 1985)

Miguel de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la : Mancha (V. Černý, Z. Šmíd, 1982)

William Shakespeare: Romeo a Julie (M. Hilský, 2006)

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy (M. Hilský, 2011)

William Shakespeare: Hamlet (M. Hilský, 1981)

Molière: Lakomec (V. Mileš, 2008)

Daniel Defoe: Robinson Crusoe (T. Vodička, A. Vyskočil, 1975)

Jonathan Swift: Gulliverovy cesty (A. Skoumal, 1970)

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů (J. Pokorný, 2009)

Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera (E. A. Saudek, 1999)

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

2. Světová a česká próza, poezie a drama do konce 19. století - 3 díla
próza
A. S. Puškin: Evžen Oněgin (M. Dvořák, 1999)

A. S. Puškin: Piková dáma (B. Mathesius, 1955)

Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži (M. Tomášková, E. Čenkov, 1928)

Honoré de Balzac: Otec Goriot (B. Zímová, 2006)

Emily Brontëová: Na Větrné hůrce (K. Marysková, 1978)

Charlotte Brontëová: Jana Eyrová (J. Fastrová, 2007)

Jane Austenová: Pýcha a předsudek (E. Kondrysová, 2008)

Charles Dickens: Oliwer Twist (E. Tilsch, T. Tilschová, 1966)

Robert Louis Stevenson: Ostrov pokladů (A. Skoumal, 2009)

F. M. Dostojevskij: Idiot (T. Siblernáglová, 2004)

Edgar Allan Poe: Povídky (L. Šenkyřík, 2011)

Emile Zola: Zabiják (J. Jirda, J. Žák, 1965)

Guy de Maupassant: Miláček (B. Štorm, 1972)

Guy de Maupassant: Kulička (J. Guth, 2014)

Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye (J. Z. Novák, 1999)

Božena Němcová: Divá Bára

Jan Neruda: Povídky malostranské

Jakub Arbes: Svatý Xaverius

Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

Alois Jirásek: F. L. Věk (1. a 2. díl)

Alois Jirásek: Staré pověsti české

Vilém Mrštík: Pohádka máje

poezie
Charles Baudelaire: Květy zla (Kol. autorů, 1997)

Edgar Allan Poe: Havran (J. Vrchlický, 1890)

Jean Arthur Rimbaud: Opilý koráb (F. Hrubín,1958)

František L. Čelakovský: Ohlas písní českých

K. H. Mácha: Máj

K. J. Erben: Kytice

Vítězslav Hálek: Večerní písně

Karel Hlaváček: Pozdě k ránu

Karel Havlíček Borovský: Křest sv. Vladimíra

drama
Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor (Z. Mahler, 2010)

Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa (Z. Novák,  2005)

Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu (J. Pokorný, 1975)

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně

Vilém a Alois Mrštíkové: Maryša

3. Světová próza, poezie a drama 20. a 21. století - 4 díla
próza
Arthur Conan Doyle: Pes baskervilský (F. Gel, 1978)

Franz Kafka: Proměna (V. Kafka, 2007)

Antoine de Saint - Exupéry: Malý princ (Z. Stavinohová, 2005)

Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid (F. Gel, 1967)

Romain Rolland: Petr a Lucie (J. Zaorálek, 1984)

Gabriel Chevalier: Zvonokosy (j. Zaorálek, 1981)

Ernest Hemingway: Stařec a moře (F. Vrba, 1957)

John Steinbeck: O myších a lidech (V. Vendyš, 2004)

John Irving: Pravidla moštárny (M. Košťál, 2005)

Boris Pasternak: Doktor Živago (J. Zábrana, 2005)

Alberto Moravia: Římanka (V. Čep, 1966)

Albert Camus: Cizinec (M. Žilina, 2005)

Jack Kerouac: Na cestě (J. Popel, J. Josek, 2005)

George Orwell: Farma zvířat (G. Gössel, 2000)

George Orwell: 1984

Umberto Eco: Jméno růže (Z. Frýbort, 2006)

William Styron: Sophiina volba (R. Nenadál, 2005)

John Ronald R.Tolkien: trilogie Pán prstenů

J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti : (P. Medek, 2008)

John Flanagan: Hraničářův učeň (Z. Tenklová, 2014)

Stephen King: Právo nálezce (L. Bartošková, 2015)

F.S. Fitzgerald: Velký Gatsby (L. Dorůžka, 1991)

Dan Brown: Šifra mistra Leonarda (Z. Dušek, 2012)

Agatha Christie - Deset malých černoušků.

poezie
Guillaume Apollinaire: Alkoholy (G. France, 2006)

Guillaume Apollinaire: Kaligramy (K. a M. Bálášovi, 1948)

Allen Ginsberg: Kvílení (J. Zábrana, 1990)

drama
George Bernard Shaw: Pygmalion (M. Lukeš, 2007)

Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad (L. Suchařípa, 2005)

Samuel Beckett: Čekání na Godota (P. Ouředník, 2005)

Stephen King - Černočerná tma

Andrzej Sapkowski - Zaklínač

4. Česká próza, poezie a drama 20. a 21. století - 5 děl
próza
Karel Čapek: Válka s mloky

Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy

Karel Čapek: Krakatit

Karel Poláček: Bylo nás pět

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník

Vladislav Vančura: Rozmarné léto

Eduard Bass: Cirkus Humberto

Zdeněk Jirotka: Saturnin

Jarmila Loukotková: Navzdory básník zpívá

Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou

Arnošt Lustig: Nemilovaná

Ota Pavel: Smrt krásných srnců

Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby

Vladimír Páral: Milenci a vrazi

Milan Kundera: Žert

Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

Josef Škvorecký: Zbabělci

Josef Škvorecký: Legenda Emoke

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa

Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol

Karel Čapek - Hordubal

Viktor Dyk: Krysař   

Jiří Brdečka: Limonádový Joe

Miloslav Švandrlík: Černí baroni   

poezie
František Gellner: Po nás ať přijde potopa

Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a strání

Karel Toman: Měsíce

Fráňa Šrámek: Splav

Petr Bezruč: Slezské písně

Jiří Wolker: Host do domu

Jiří Wolker: Těžká hodina

Vítězslav Nezval: Edison

Jaroslav Seifert: Šel malíř chudě do světa

Jiří Orten: Elegie

Jan Skácel: Smuténka

Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku

drama
Alois Jirásek: Lucerna

Karel Čapek: Bílá nemoc

Karel Čapek: R.U.R.

Josef a Karel Čapkové: Ze života hmyzu

J. Voskovec – J. Werich: Balada z hadrů

Václav Havel: Audience

L. Smoljak – Z. Svěrák: Vyšetřování ztráty třídní knihy

L. Smoljak – Z. Svěrák: Dobytí severního pólu

L. Smoljak - Z. Svěrák: České nebe

Ota Pavel - Zlatí úhoři

Radek John - Memento

×