Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. 

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

 

Přehled termínů

Přehled důležitých termínů pro maturanty. 

Obchodní akademie

Praktické zkoušky a písemné zkoušky:
18.4.2024 (čtvrtek) - písemná práce z předmětů Ekonomika, Účetnictví, Písemná a ústní komunikace.

Ústní zkoušky a obhajoby prací:
22.5.2024 (středa) - ústní maturitní zkouška

Didaktické testy:
2.5.2024 - 7.5.2024 - Společná část maturitní zkoušky podle jednotného rozpisu.

Písemné (slohové) práce:
3.4.2024 (středa) - slohová práce z českého jazyka
10.4.2024 (středa) - slohová práce z cizího jazyka

Svatý týden (volno pro žáky):
23.4.2024 (úterý) - 29.4.2024 (pondělí)

 

Sociální činnost

Ústní zkoušky a obhajoby prací:
20.5.2024 (pondělí) - obhajoba maturitní práce
21.5.2024 (úterý) - ústní maturitní zkouška

Didaktické testy:
2.5.2024 - 7.5.2024 - Společná část maturitní zkoušky podle jednotného rozpisu.

Písemné (slohové) práce:
3.4.2024 (středa) - slohová práce z českého jazyka
10.4.2024 (středa) - slohová práce z cizího jazyka

Svatý týden (volno pro žáky):
23.4.2024 (úterý) - 29.4.2024 (pondělí)

 

Soubor ke stažení zde.

Důležité informace

Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Cizí jazyk - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Matematika - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky, ústní zkouška se nekoná.

Aplikovaná masáž – ústní zkouška před maturitní komisí.

Rekondice – ústní zkouška před maturitní komisí.

Masáže – praktická zkouška před maturitní komisí, trvá 30 minut, čas na přípravu je 15 minut.

Žák si volí mezi cizím jazykem a matematikou. 

Nepovinné zkoušky:

Informatika – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Psychologie – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Cizí jazyk - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Matematika - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky, ústní zkouška se nekoná.

Účetnictví – ústní zkouška před maturitní komisí.

Témata účetnictví - Ucetnictvi.pdf

Ekonomika – ústní zkouška před maturitní komisí.

Témata ekonomika - Ekonomika.pdf

Praktická zkouška z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace – formou písemné práce, trvá nejdéle 300 minut, žák si losuje z 3 variant zadání.

Žák si volí mezi cizím jazykem a matematikou. 

Nepovinné zkoušky:

Informační technologie – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Témata informační technologie - Informacni-technologie.pdf

Právo – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Témata právo - Pravo.pdf

Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

Sociální činnost

Sociální činnost

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Cizí jazyk - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky a písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky. 

Matematika - didaktický test v rámci společné části maturitní zkoušky, ústní zkouška se nekoná.

Psychologie – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Témata psychologie - Psychologie.pdf

Sociální služby – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Témata sociální služby - Socialni-sluzby.pdf

Obhajoba závěrečné práce před maturitní komisí.

Žák si volí mezi cizím jazykem a matematikou. 

Nepovinné zkoušky:

Právo– formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Témata právo - Pravo.pdf

Pedagogika – formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Témata pedagogika - Pedagogika.pdf

Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Maturita z českého jazyka a literatury probíhá formou didaktického testu v rámci společné části maturitní zkoušky a formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Pro písemnou práci stanoví ředitelka školy nejméně 4 zadání, ze kterých si žák volí. Minimální rozsah písemné práce je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určila ředitelka školy maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20, dle těchto kritérií:

  • česká a světová literatura do konce 18. století – nejméně dvě díla
  • česká a světová literatura 19. století – nejméně tři díla
  • světová literatura 20. a 21. století – nejméně čtyři díla
  • česká literatura 20. a 21. století – nejméně pět děl
  • seznam musí obsahovat minimálně dvě prózy, dvě poezie, dvě dramata
  • od jednoho autora smějí být maximálně dvě díla

Žák seznam odevzdá ředitelce školy do 31. 3. kalendářního roku ve kterém maturuje.

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Maturita z cizího jazyka probíhá formou didaktického testu v rámci společné části maturitní zkoušky a formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Pro písemnou práci stanoví ředitelka školy nejméně 1 zadání, pokud stanoví více zadání žák si volí. Minimální rozsah písemné práce je 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut. 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovila ředitelka školy 20 témat.

Maturitní témata - Anglicky-jazyk.pdf

Nahrazení zkoušek

Nahrazení zkoušek

Ředitelka školy může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit žákovi zkouškou dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk. Žák musí do 31. března podat písemnou žádost ŘŠ a musí přiložit ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Způsob záznamu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Způsob záznamu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Písemnou práci žák zaznamenává psanou formou. Žák používá k zaznamenávání pouze školou orazítkovaný papír, který obdrží od zadavatele. Žák s PUP může na základě doporučení školského poradenského zařízení písemnou práci zaznamenávat na školním notebooku, vlastním notebooku, Pichtově psacím stroji. 

V Brně dne 1. 2. 2024

Katalog četby k maturitní zkoušce

Platí pro maturitní zkoušku ve školním roce 2023/2024

Katalog četby k maturitní zkoušce je ke stažení po kliknutí na tento odkaz

Katalog-cetby-k-maturitni-zkousce.pdf

 

 

×