Střední škola

Střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem

Poskytuje žákům střední vzdělávání ve střední odborné škole a v odborném učilišti pro žáky s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem.

Proč zrovna k nám?

Nižší počet žáků ve třídách, který umožňuje individuální přístup

Moderně vybavené učebny, přístup na internet

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené se nachází přímo v areálu školy

Ubytování pro dojíždějící žáky je na internátě, který je součástí budovy školy

Na škole je zajištěna celodenní strava

V areálu naleznete také pěkný sportovní areál

Třídní schůzky, hovorové hodiny

Listopad 2022
23. 11. 2022 v 16:00 – 17:30
Leden 2023
11. 1. 2023 v 16:00 – 17:30
Duben 2023
19. 4. 2023 v 16:00 – 17:30
Červen 2023
7. 6. 2023 v 16:00 – 17:30

Ozvěte se nám

Mgr. Viktor Zálešák

×