Ceny stravného

Informace o stravování

Informace o stravování

Do věkové kategorie ve stravování jsou žáci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce, tedy od 1. září do 31. srpna.

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně zájemce odevzdá přihlášku ke stravování a zakoupí si čip nebo objedná čipovou kartu na sekretariátě školy.

Při ztrátě nebo zničení čipového nosiče je nutno zakoupit nový čip a popř. zažádat o novou kartu na sekretariátě školy. Zapomene-li strávník čipový nosič, požádá v kanceláři vedoucího stravování o potvrzení s číslem objednávky pro kuchařky.

 

Přihlásit a odhlásit oběd lze na příslušné internetové adrese školy. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 13,00 hod. předešlého dne. V případě, že si strávník do této doby oběd nepřihlásí, nemá příští den na oběd nárok.

Platba

Platba stravného probíhá výhradně zálohovou platbou bezhotovostním převodem přes účet.

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování

Dle vyhlášky o školním stravování má žák nárok na dotovaný oběd pouze 1. den nepřítomnosti (nemoci). Pokud zůstane 2. a další den nemoci oběd přihlášený, musí oběd uhradit v plné částce tj. jako cizí strávník.

Pokud má zaměstnanec vykázánu nepřítomnost, při níž neodpracuje alespoň 3 hod. na pracovišti, nemá nárok na dotovaný oběd. Zůstane-li oběd v době nepřítomnosti přihlášen, musí oběd uhradit v plné částce, tj. jako cizí strávník.

MŠD (3 – 6 let)

MŠD (3 – 6 let)

 • Snídaně: X
 • Přesnídávka: 12,00 Kč
 • Oběd: 27,00 Kč
 • Svačina: 12,00 Kč
 • Večeře 1: X
 • Večeře 2: X

Celkem: 51,00 Kč

MŠV (7 – 10 let)

MŠV (7 – 10 let)

 • Snídaně: X
 • Přesnídávka: 12,00 Kč
 • Oběd: 30,00 Kč
 • Svačina: 12,00 Kč
 • Večeře 1: X
 • Večeře 2: X

Celkem: 54,00 Kč

I. (7 – 10 let)

I. (7 – 10 let)

 • Snídaně: 16,00 Kč
 • Přesnídávka: 12,00 Kč
 • Oběd: 30,00 Kč
 • Svačina: 12,00 Kč
 • Večeře 1: 26,00 Kč
 • Večeře 2: X

Celkem: 96,00 Kč

II. (11 – 14 let)

II. (11 – 14 let)

 • Snídaně: 17,00 Kč
 • Přesnídávka: 13,00  Kč
 • Oběd: 35,00 Kč
 • Svačina: 13,00 Kč
 • Večeře 1: 29,00 Kč
 • Večeře 2: X

Celkem: 107,00 Kč

III. (15 a více let)

III. (15 a více let)

 • Snídaně: 18,00 Kč
 • Přesnídávka: 14,00 Kč
 • Oběd: 39,00 Kč
 • Svačina: 14,00 Kč
 • Večeře 1: 32,00 Kč
 • Večeře 2: 13,00 Kč

Celkem: 130,00 Kč

ZAM (dospělí)

ZAM (dospělí)

 • Snídaně: X
 • Přesnídávka: X
 • Oběd: 39,00 Kč
 • Svačina: X
 • Večeře 1: 32,00 Kč
 • Večeře 2: X

CIZÍ (cizí)

CIZÍ (cizí)

Děti 3 - 6 let

 • přesnídávka: 20,00 Kč
 • Oběd: 69,00 Kč
 • Svačina: 20,00 Kč (nemusí být vždy objednaná)
 • Večeře: X
  Celkem: 109,00 Kč

 

 • Děti, žáci 7 - 10 let
 • Snídaně s přesnídávkou: 63,00 Kč
 • Oběd: 74,00 Kč
 • Svačina: 20,00 Kč (nemusí být vždy objednaná)
 • Večeře: 67,00 Kč
  Celkem: 224,00 Kč

 

Žáci 11 - 14 let

 • Snídaně s přesnídávkou: 67,00 Kč
 • Oběd: 82,00 Kč
 • Svačina: 21,00 Kč (nemusí být vždy objednaná)
 • Večeře: 72,00 Kč
  Celkem: 242,00 Kč

Dospělí, žáci 15 let a více

 • Snídaně s přesnídávkou: 71,00 Kč
 • Oběd: 88,00 Kč
 • Svačina: 23,00 Kč (nemusí být vždy objednaná)
 • Večeře: 78,00
  Celkem: 237,00 Kč bez svačiny, Komplet: 260,00 Kč

Kontakt

×