Sázíme na individuální přístup a rodinné prostředí.

Úřední dny sekretariátu o letních prázdninách

Červenec 2024

  • 01.07. (pondělí): 08.00 – 11.30 hodin
  • 08.07. (pondělí): 08.00 – 11.30 hodin
  • 10.07. (středa):   08.00 – 11.30 hodin
  • 15.07. (pondělí): 08.00 – 11.30 hodin
  • 31.07. (středa):   08.00 – 11.30 hodin

 Srpen 2024

  • 01.08. (čtvrtek): 08.00 – 12.00 hodin
  • 14.08. (středa):  08.00 – 12.00 hodin

V týdnech od 19.08. do 30.08. se budou na sekretariátě vydávat základní čipové karty.
Denně vždy od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.00 – 14.30 hodin.

Jsme škola pro děti se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami

Jsme střední, základní a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné. Poskytujeme vzdělání dětem a žákům s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči a vývojovými poruchami učení a chování. Našimi studenty jsou i děti se souběžným postižením více vadami a autismem.
×