Zápis do 1. třídy základní školy speciální

Výsledky zápisu do 1. tříd - 2023-2024

V přiloženém PDF souboru zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024.

vysledky-zapisu-do-1-trid-zss-2023-2024.pdf

Oznámení o losování

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 oznamuje, že při přijímání dle kritérií pro přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v základní škole speciální do školního roku 2023/2024 došlo k situaci, že dva a více uchazečů se umístili na stejném místě a o pořadí uchazečů rozhodne losování.

Losování proběhne dle kritérií, bod 7., kde se uvádí:

V případě, kdy se po uplatnění kritérií 2, 3, 4, 5, 6 dva nebo více uchazečů umístí na stejném místě v pořadí uchazečů, rozhodne o pořadí uchazeče losování. Uchazeč se v pořadí uchazečů umístí výše (tj. jedná se o úspěšnějšího uchazeče) v tom pořadí, v jakém byl vylosován (první vylosovaný uchazeč se umístí nejvýše, tj. nejúspěšněji; druhý vylosovaný uchazeč se umístí na následujícím místě v sestupném slova smyslu atd.). Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky Střední školy, základní školy a mateřská školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Losování bude aplikováno pro třídu, která je uvedena v Organizaci a kritériích zápisu, kde je uvedeno, že na školní rok 2023/24 budou přijímáni žáci do třídy základní školy speciální a třída bude zřízena pro žáky se souběžným postižením více vadami.

Den losování: 2. 5. 2023
Čas: 12:30 hodin
Místo: kancelář ředitelky školy

Losování bude přítomen pan Ing. Michal Bařinka (člen školské rady), Ing. Soňa Šestáková (ředitelka školy), Mgr. Dagmar Pelikánová (zástupkyně ZŠŠ).

Brno, 28. 4. 2023

Ing. Soňa Šestáková
ředitelka školy

Podepsaný text ke stažení v PDF:
Oznameni-o-losovani-2023-ZSS.pdf

Přehled termínů

Zápis - 1. termín
14. 4. 2023 v 8:00 – 15:30
Zápis - 2. termín
21. 4. 2023 v 8:00 – 15:30
Zahájení školního roku
4. 9. 2023
×