Výuka na základní škole speciální

V jednotlivých třídách se vzdělávají nejméně čtyři a nejvíce šest žáků, což je v souladu s platnou vyhláškou. Ve třídách zabezpečují výchovně vzdělávací činnost dva pedagogičtí pracovníci a dle potřeby i kvalifikovaný asistent pedagoga. Učivo základní školy speciální je rozděleno do deseti ročníků a absolvent získá základy vzdělání.

 

pracující žáci

 

Výuka je realizována v kratších časových úsecích. Ve škole nezvoní a pohyblivý režim dne umožňuje přizpůsobení výchovně vzdělávací činnosti momentálním možnostem žáků. Pracovní činnosti se střídají s odpočinkem a relaxací.

×