Výuka na základní škole speciální

V jednotlivých třídách se vzdělává nejvíce šest žáků, což umožňuje větší míru individuální péče jednotlivým žákům. Výchovně vzdělávací činnost e třídách zabezpečují dva pedagogičtí pracovníci z nichž jeden je kvalifikovaný učitel a druhý je asistent pedagoga nebo je ve třídě druhý učitel. Učivo základní školy speciální je rozděleno do deseti ročníků a absolvent získá základy vzdělání. 

 

pracující žáci

 

Výuka je realizována v kratších časových úsecích. Ve škole nezvoní a pohyblivý režim dne umožňuje přizpůsobení výchovně vzdělávací činnosti momentálním možnostem žáků. Pracovní činnosti se střídají s odpočinkem a relaxací. 

×