Projekty

Registrační číslo Název projektu Odkaz
Registrační číslo
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020399
Název projektu
Společně to zvládneme III.
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Název projektu
Projekt MAP II
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011760
Název projektu
Máme modernizované prostory, s úsměvem jdeme do školy - Střední škola, základní škola a mateřská ško
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290
Název projektu
Vida! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání
Odkaz
Více informací
×