Společně to zvládneme III.

Od 1. 9. 2021 probíhá na základní škole projekt EU, který je zaměřen na doučování žáků ohrožených školních neúspěchem, kluby pro žáky ZŠ a projektové dny.

Odkaz na výzvu k projektu:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm

Projekt bude ukončen 20. 6. 2023.

Projekt má dotaci 455 979 Kč.

Manažerem projektu je Mgr. Viktor Zálešák.

×